Troubleshooting & Errors

W010 – Drivenhedens temperatur er for høj

Funktionsbegrænsninger:
Trædeassistancen kan blive reduceret

Afhjælpning:
Stop med at bruge assistancefunktionen, indtil drivenhedens temperatur er faldet. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet.

W011 – Kørehastigheden kan ikke registreres

Funktionsbegrænsninger:
Maksimumhastigheden op til, hvor motoren yder trædeassistance, kan være lavere end normalt.

Afhjælpning:
Kontroller, at hastighedsføleren er korrekt monteret. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet.

W012 – Pedalarmen er monteret forkert eller drivenhedens vinkel er indstillet forkert

Afhjælpning:
Monter pedalarmen igen i den korrekte monteringsretning og vinkel, og tænd for strømmen igen. Kontakt forhandleren, hvis problemet ikke er afhjulpet.  

W013 – Momentføleren er ikke korrekt initialiseret

Funktionsbegrænsninger:
Trædeassistancen kan blive reduceret

Afhjælpning:
Fjern foden fra pedalen, og tryk på batteriets tænd/sluk-knap for at tænde for strømmen igen. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet. 

W030 – Systemet er tilsluttet to eller flere kontakter til trædeassistance

Funktionsbegrænsninger:
Gearskift er ikke muligt med elektroniske gearskiftere 

Afhjælpning:
Kontakt forhandleren, hvis denne fejl vises.

W031 – Kædespændingen er muligvis ikke justeret, eller pedalarmen kan være monteret i en forkert stilling

Funktionsbegrænsninger:
Assistancefunktionerne, herunder elektronisk gearskifte, er ude af drift  

Afhjælpning:
Kontakt forhandleren for at få kædespændingen og pedalarmenes stilling kontrolleret. 

W032 – Der kan være monteret en elektronisk gearskifter i stedet for en mekanisk gearskifter

Funktionsbegrænsninger:
Motorassistancen i funktionen [WALK] (Gang) kan være lavere end normalt (BEMÆRK: [Walk]-assistancefunktionen kan muligvis ikke bruges i visse regioner uden for EU.).

Afhjælpning:
Genmonter den skifter, som systemet er konfigureret til at understøtte. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet.

E010 – Der er registreret en systemfejl

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Genstart strømsystemet. Tilslut systemet E-TUBE, og følg anvisningerne, hvis fejlen ikke er afhjulpet. Kontakt forhandleren, hvis fejlen ikke er afhjulpet. 

E011 – Fejl i systemfunktionen

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Genstart strømsystemet. Tilslut systemet E-TUBE, og følg anvisningerne, hvis fejlen ikke er afhjulpet. Kontakt forhandleren, hvis fejlen ikke er afhjulpet. 

E012 – Opstart af drejningssensor mislykkedes

Funktionsbegrænsninger: 
Der leveres ikke strømassistance under kørsel.

Afhjælpning: 
Uden at træde på pedalen, tryk på batteriets afbryder for at tænde for strømmen igen. Se "Måling og justering af kædespænding" og kontroller derefter om kædespændingen er korrekt. Hvis situationen ikke afhjælpes, skal du forhøre dig med en agent.

E013 – Der er registreret en fejl i drivenhedens firmware

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Gendan drivenhedens firmware ved at tilslutte elcyklen E-TUBE. Kontakt den lokale forhandler, hvis fejlen ikke er afhjulpet.

E014 – Hastighedsføleren er muligvis monteret forkert

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Anbring hastighedsføleren og magnetenheden i en anden position, tænd for strømmen, og drej pedalarmen med uret, indtil fejlen er afhjulpet. Dette kræver op til 100 omdrejninger. 

E020 – Der er registreret en kommunikationsfejl mellem batteriet og drivenheden

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Bed forhandleren om at kontrollere, at kablet mellem drivenheden og batteriet er korrekt tilsluttet. Udskift kablet med et nyt, hvis det er beskadiget.

E021 – Batteriet, der er tilsluttet drivenheden, overholder systemstandarderne, men understøttes ikke

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Tryk på tænd/sluk-knappen på batteriet for at tænde det igen. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet. 

E022 – Batteriet, der er tilsluttet drivenheden, er ikke i overensstemmelse med systemstandarderne

Funktionsbegrænsninger:
Nedlukning af samtlige systemfunktioner  

Afhjælpning:
Tryk på tænd/sluk-knappen på batteriet for at tænde det igen. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet. 

E030 – Indstillingen “Samlet antal gear” for motorenheden matcher ikke gearantallet i navet med indvendige gear

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Bed forhandleren om at konfigurere motorenheden, så indstillingen “Samlet antal gear” matcher gearantallet i navet med indvendige gear.

E031 – Kædespændingen er muligvis ikke justeret eller pedalarmen kan være monteret i en forkert stilling

Funktionsbegrænsninger:
Assistancefunktionerne, herunder skift mellem strømassistancetilstandene, er ude af drift. Dog fungerer det elektroniske gearskift stadig.  

Afhjælpning:
Kontakt forhandleren for at få kædespændingen og pedalarmenes stilling justeret. Vælg “Yes” (Ja) som svar på melding W031, der vises i displayet, når strømmen tændes for første gang. 

E033 – Den aktuelle firmware er ikke kompatibel med dette system

Funktionsbegrænsninger
Der leveres ikke strømassistance under kørsel.

Afhjælpning:
Tilslut til E-TUBE PROJECT og opdater derefter firmware for alle enheder til den seneste version.

E043 – Der er registreret en fejl i cykelcomputerens firmware

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Bed forhandleren om at gendanne firmwaren til cykelcomputeren ved hjælp af E-TUBE. 

Komplet liste

Hvor kan jeg finde advarsler om fejlfinding og fejl?
Der findes en komplet liste på vores side med tekniske informationer på si.shimano.com.