TROUBLESHOOTING & ERRORS

W010 – Drivenhedens temperatur er for høj

Funktionsbegrænsninger:
Trædeassistancen kan blive reduceret

Afhjælpning:
Stop med at bruge assistancefunktionen, indtil drivenhedens temperatur er faldet. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet.

W011 – Kørehastigheden kan ikke registreres

Funktionsbegrænsninger:
Maksimumhastigheden op til, hvor motoren yder trædeassistance, kan være lavere end normalt.

Afhjælpning:
Kontroller, at hastighedsføleren er korrekt monteret. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet.

W012 – Pedalarmen er monteret forkert eller drivenhedens vinkel er indstillet forkert

Afhjælpning:
Monter pedalarmen igen i den korrekte monteringsretning og vinkel, og tænd for strømmen igen. Kontakt forhandleren, hvis problemet ikke er afhjulpet.  

W013 – Momentføleren er ikke korrekt initialiseret

Funktionsbegrænsninger:
Trædeassistancen kan blive reduceret

Afhjælpning:
Fjern foden fra pedalen, og tryk på batteriets tænd/sluk-knap for at tænde for strømmen igen. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet. 

W030 – Systemet er tilsluttet to eller flere kontakter til trædeassistance

Funktionsbegrænsninger:
Gearskift er ikke muligt med elektroniske gearskiftere 

Afhjælpning:
Kontakt forhandleren, hvis denne fejl vises.

W031 – Kædespændingen er muligvis ikke justeret, eller pedalarmen kan være monteret i en forkert stilling

Funktionsbegrænsninger:
Assistancefunktionerne, herunder elektronisk gearskifte, er ude af drift  

Afhjælpning:
Kontakt forhandleren for at få kædespændingen og pedalarmenes stilling kontrolleret. 

W032 – Der kan være monteret en elektronisk gearskifter i stedet for en mekanisk gearskifter

Funktionsbegrænsninger:
Motorassistancen i funktionen [WALK] (Gang) kan være lavere end normalt (BEMÆRK: [Walk]-assistancefunktionen kan muligvis ikke bruges i visse regioner uden for EU.).

Afhjælpning:
Genmonter den skifter, som systemet er konfigureret til at understøtte. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet.

E010 – Der er registreret en systemfejl

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Genstart strømsystemet. Tilslut systemet E-TUBE, og følg anvisningerne, hvis fejlen ikke er afhjulpet. Kontakt forhandleren, hvis fejlen ikke er afhjulpet. 

E011 – Fejl i systemfunktionen

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Genstart strømsystemet. Tilslut systemet E-TUBE, og følg anvisningerne, hvis fejlen ikke er afhjulpet. Kontakt forhandleren, hvis fejlen ikke er afhjulpet. 

E013 – Der er registreret en fejl i drivenhedens firmware

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Gendan drivenhedens firmware ved at tilslutte elcyklen E-TUBE. Kontakt den lokale forhandler, hvis fejlen ikke er afhjulpet.

E014 – Hastighedsføleren er muligvis monteret forkert

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Anbring hastighedsføleren og magnetenheden i en anden position, tænd for strømmen, og drej pedalarmen med uret, indtil fejlen er afhjulpet. Dette kræver op til 100 omdrejninger. 

E020 – Der er registreret en kommunikationsfejl mellem batteriet og drivenheden

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Bed forhandleren om at kontrollere, at kablet mellem drivenheden og batteriet er korrekt tilsluttet. Udskift kablet med et nyt, hvis det er beskadiget.

E021 – Batteriet, der er tilsluttet drivenheden, overholder systemstandarderne, men understøttes ikke

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Tryk på tænd/sluk-knappen på batteriet for at tænde det igen. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet. 

E022 – Batteriet, der er tilsluttet drivenheden, er ikke i overensstemmelse med systemstandarderne

Funktionsbegrænsninger:
Nedlukning af samtlige systemfunktioner  

Afhjælpning:
Tryk på tænd/sluk-knappen på batteriet for at tænde det igen. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, hvis problemet ikke er afhjulpet. 

E030 – Indstillingen “Samlet antal gear” for motorenheden matcher ikke gearantallet i navet med indvendige gear

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Bed forhandleren om at konfigurere motorenheden, så indstillingen “Samlet antal gear” matcher gearantallet i navet med indvendige gear.

E031 – Kædespændingen er muligvis ikke justeret eller pedalarmen kan være monteret i en forkert stilling

Funktionsbegrænsninger:
Assistancefunktionerne, herunder skift mellem strømassistancetilstandene, er ude af drift. Dog fungerer det elektroniske gearskift stadig.  

Afhjælpning:
Kontakt forhandleren for at få kædespændingen og pedalarmenes stilling justeret. Vælg “Yes” (Ja) som svar på melding W031, der vises i displayet, når strømmen tændes for første gang. 

E043 – Der er registreret en fejl i cykelcomputerens firmware

Funktionsbegrænsninger:
Ingen trædeassistance under cykling  

Afhjælpning:
Bed forhandleren om at gendanne firmwaren til cykelcomputeren ved hjælp af E-TUBE. 

Komplet liste

Hvor kan jeg finde advarsler om fejlfinding og fejl?
Der findes en komplet liste på vores side med tekniske informationer på si.shimano.com.