This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
DA
Back to menu

Choose your language

Nyheder
- SHIMANO EP8

Display

Viden gør dig stærk! Med EP8-displayet er let forståelige data inden for nem rækkevidde, så du kan få mest muligt ud af din cykeltur. Læs mere her for at finde ud af, hvordan du kan tilgå og se cykeldata og undgå at løbe tør for strøm.

Sådan bruger du indstillingsmenuen

Indstillingsmenuen er enkel og intuitiv at bruge. For at komme til indstillingsmenuen skal du trykke og holde på enten funktionskontakten på displayet eller både den øverste og den nederste kontakt på kontaktenheden. Scroll i menuen med den øverste og den nederste kontakt på kontaktenheden og tryk så på funktionskontakten på displayet for at gå ind i et menupunkt.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Sådan ser du data

Der er ni forskelle visninger af turdata at vælge imellem, inkl. rækkevidde, gennemsnitsfart og klokkeslæt. Du kan scrolle gennem hver skærm med funktionskontakten på displayet.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Sådan ser du den maksimale cykeldistance

For at se den maksimale resterende rækkevidde skal du scrolle gennem turdataskærmene med funktionskontakten på displayet frem til RANGE (rækkevidde). Tryk på øverste og nederste kontakt på kontaktenheden for at skifte mellem resterende distance for de forskellige assistancetilstande BOOST, TRAIL og ECO. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Sådan nulstiller du cykeldistancen

Cykeldistancen kan nulstilles på to måder.

Nummer et: Scroll gennem dataskærmene med funktionskontakten på displayet frem til cykeldistance (DST). Tryk og hold på funktionskontakten, indtil tallet for cykeldistance blinker, og tryk så igen for at bekræfte nulstillingen.

Nummer to: Gå ind i indstillingsmenuen ved enten at trykke på funktionskontakten på displayet eller begge kontakter på kontaktenheden. Gå til menupunktet CLEAR og tryk på funktionskontakten for at vælge det. Derefter vælger du DST og OK med funktionskontakten.

Husk, at når cykeldistancen bliver nulstillet, bliver køretiden, gennemsnitshastigheden og maks. hastigheden også nulstillet.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Som det ses, behøver omfattende data ikke at være overvældende. EP8-displayet giver dig praktisk information i et enkelt format, så du kan navigere problemfrit både i terrænet og i teknologien.