This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
FI
Back to menu

Choose your language

Blogit

SÄHKÖPYÖRÄOHJEET | E-TUBE

Kun olet saanut sähköpyöräsi, on aika hankkia E-TUBE-sovellus, joka tuo yhteen kaikki tiedot, toiminnot ja asetukset helposti ja intuitiivisesti. Seuraavassa on yhteenveto kytkentä- ja muokkausohjeista.

E-TUBE Ride -sovelluksen yhdistäminen

Yhteys E-TUBE-sovellukseen muodostetaan seuraavasti: Kytke pyörään virta, avaa sovellus ja kosketa oikeassa yläkulmassa vilkkuvaa yhteyskuvaketta. Kosketa sitten ”Connect”-kuvaketta ja olet valmis aloittamaan! 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

E-TUBE Ride -sovelluksen näytön muokkaaminen

E-TUBE-sovellukseen on saatavissa jopa viisi näyttönäkymää, joista jokaisessa näkyy kolme, viisi tai kuusi näyttökohdetta. Kohteita voidaan lisätä tai vähentää näyttöalaa nipistämällä. Valitse kohde napsauttamalla ja pitämällä siitä kiinni. Selaa sitten nuolilla yhdeksän toiminnon läpi tai vedä ja pudota kohde haluamaasi paikkaan. Voit valita viidestä näyttönäkymästäsi haluamasi siirtymällä valikon kohtaan ”Select view to display” (valitse näyttö). 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

E-TUBE PROJECT -sovelluksen yhdistäminen – E8000

E-TUBE PROJECT -sovelluksen yhdistäminen tapahtuu seuraavasti: siirry asetusvalikkoon pitämällä näytön toimintopainiketta painettuna tai paina samanaikaisesti kytkinyksikön ylä- ja alapainikkeita. Valitse ensin ”Bluetooth LE” ja muodosta Bluetooth-yhteys painamalla ”Start”. Avaa puhelimen E-TUBE PROJECT -sovellus ja valitse ”Bluetooth LE Connection”. Valitse sitten polkupyörä ja syötä liitäntäkoodi. Näyttöön tulee SHIMANO STEPS -logo, kun yhteys on muodostunut.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Avustustilojen muokkaaminen E-TUBE PROJECT -sovelluksessa – E8000

Kun E-TUBE PROJECT -sovellus on yhdistetty, napsauta ”Customise” (mukauta) ja valitse ”Drive Unit” (ajoyksikkö). Aseta ”Riding Characteristic” (ajotapa) tilaan ”Customise” (mukauta) muuttaaksesi asetuksia avustustilakohtaisesti. Voit asettaa avustustilat (Boost/Trail/Eco) matalaksi, keskisuureksi tai korkeaksi (Low/Medium/High). Tallenna muutokset koskettamalla valintamerkkiä ja katkaise sitten yhteys valikon kautta kohdasta ”Bluetooth LE”.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

E-TUBE - Voima kätesi ulottuvilla!