This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
FI
Back to menu

Choose your language

Uutiset
- SHIMANO E5000, E6100, E7000, E8000, EP8

Vikakoodi

Pieni virhe - yksinkertainen ratkaisu. Vikakoodi W013 on hyvä esimerkki tästä. Seuraavassa kerromme, kuinka ongelma ratkaistaan.

Vikakoodin W013 nollaus

Näyttöön tulee vikakoodi W013, jos momenttianturin alustus ei ole tapahtunut asianmukaisesti. Syynä tapahtuneeseen on se, että polkimia on käytetty järjestelmän päällekytkennän yhteydessä. Jos näytössä näkyy vikakoodi W013, ei ole syytä huolestua. Ongelmaan löytyy helppo ratkaisu.  Sammuta järjestelmä ja kytke se sitten uudelleen päälle koskematta polkimiin.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

W013 poistuu näytöstä ja ongelma on ratkaistu!