This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
FI
Back to menu

Choose your language

Uutiset
28 helmikuuta 2018

Sähkömaastopyöriin liittyvää sanastoa

Tutustu sähkömaastopyöriin liittyvään sanastoon tämän kätevän pikaoppaan avulla.

Vaikka olisitkin jo kokenut pyöräilyn harrastaja, joka erottaa SLX:n XTR:stä ja rungon korkeuden ohjaustangon ulottuvuudesta, sähkömaastopyöriin liittyvä erityissanasto saattaa silti olla vielä sinulle uutta.

Sähköpolkupyöriin liittyvä teknologia on yleistynyt niin nopeasti, että viimeisimmän sukupolven sähköpyörän osien arvioiminen tuottaa helposti vaikeuksia myös niille meistä, jotka osaavat yleensä arvioida helposti, mitä pyörän tulisi maksaa, mitä sen tulisi painaa tai kuinka sitä tulisi huoltaa. Alla olevassa pikaoppaassa on esitelty tärkeimmät sähkömaastopyöriin liittyvät termit aakkosjärjestyksessä.

Ampeeritunti (Ah)

Ampeeritunti on yksikkö, jota käytetään paristojen ja akkujen kapasiteetin ilmaisemiseen. Mitä useampia ampeeritunteja akun kapasiteetti on, sitä pidempään se toimii yhdellä latauskerralla. Laadukkaiden sähkömaastopyörän akkujen tyypillinen kapasiteetti on 11–14 Ah.

Latausjakso

Akun tyhjeneminen ja uudelleen lataaminen. Akkujen odotettu käyttöikä ilmoitetaan yleensä latausjaksoina. Jos esimerkiksi akun käyttöiäksi on ilmoitettu 1 000 latausjaksoa, sen odotetaan kestävän 1 000 latauskertaa. Akkujen kapasiteetti heikkenee jonkin verran ajan myötä, mutta 1 000 latausjaksoa riittää tyypillisesti useiden vuosien käyttöön.

Napamoottori

Kuvaa mitä tahansa sähköpolkupyörää, jonka moottori sijaitsee jommankumman pyörän navassa. Napamoottori sijoitetaan yleensä takapyörään.

Litium-ioniakku

Sähkömaastopyöriin on saatavilla monia erityyppisiä akkuja, mutta litium-ioniakut (Li-ion) ovat tyypillisesti muita akkutyyppejä suorituskykyisempiä, kevyempiä ja pitkäikäisempiä. Litium-ioniakkuja käytetään monissa erityyppisissä ladattavissa laitteissa, kuten matkapuhelimissa ja kameroissa.

Keskiömoottori

Tämä moottorityyppi asennetaan pyörän navan sijasta keskiöön. Se on nykyään suosittu valinta sähkömaastopyörän moottoriksi, sillä se tarjoaa tasaisesti jakautuvan painon ja intuitiivisen ajokokemuksen. Se mahdollistaa lisäksi napamoottoreista poiketen pyörien vaivattoman irrottamisen.

Avustustila

Sähköavusteisen maastopyörän tarjoama avustustaso, joka voidaan valita ohjaustankoon asennetusta kytkimestä ja joka näkyy ohjaustankoon asennetun ajotietokoneen näytöllä. Esimerkiksi SHIMANO STEPS E8000 tarjoaa kolme eri tilaa: Eco-, Trail- ja Boost-tilat.

Newtonmetri (Nm)

Vääntömomentin yksikkö, joka viittaa pyörimisliikkeen aiheuttavan voiman suuruuteen (katso Vääntömomentti).

Sähköavusteinen polkupyörä

Sähköavusteisen polkupyörän teho säätyy tunnistetun vääntömomentin tai polkimien pyöritysnopeuden mukaan. Tämä sähköpolkupyörätyyppi eroaa mopon tavoin toimivista moottoroiduista polkupyöristä, joita ei tarvitse polkea. Sähköavusteiset maastopyörät tarjoavat perinteisen maastopyörän kaltaisen ajokokemuksen, ne on luokiteltu useimpien maiden lainsäädännössä polkupyöriksi, ja ne ovat yleisin suurten pyöränvalmistajien tarjoama sähkömaastopyörätyyppi.

Teho

Sähköpolkupyöräjärjestelmien tehoa mitataan watteina (W). Teho ilmaisee järjestelmän tekemän työn määrän. Sähköpolkupyörien enimmäistehoa on rajoitettu monissa maissa lailla. Järjestelmä on sitä tehokkaampi, mitä korkeampi sille ilmoitettu wattiarvo on. Yksi hevosvoima vastaa 750 wattia (katso kohta Watti).

Q-kerroin

Tämä termi viittaa polkimien väliseen etäisyyteen keskiön tasossa mitattuna. Keskiömoottorilla varustettujen sähköpolkupyörien Q-kerroin on perinteisesti ollut tavanomaisia polkupyöriä korkeampi moottorin koon vuoksi. Nykyaikaiset järjestelmät, kuten SHIMANO STEPS, mahdollistavat kuitenkin tavanomaisia pyöriä vastaavan Q-kertoimen.

Toimintasäde

Etäisyys tai aika, jonka akku toimii yhdellä latauksella tietyissä olosuhteissa. Toimintasäde riippuu akun kapasiteetista, ja siihen vaikuttavat myös pyörän ja ajajan kokonaispaino, maasto (mäkinen, tasainen tai alamäki) ja ajotila. Todellinen toimintasäde vaihtelee näistä tekijöistä riippuen, ja se näytetään yleensä dynaamisesti pyörän ohjaustankoon asennetun ajotietokoneen näytöllä.

Avustussuhde

Sähköavusteisen maastopyörän avustussuhde viittaa moottorin tarjoaman avustuksen prosenttiosuuteen suhteessa ajajan polkemistehoon. Tämä suhde vaihtelee valittuna olevasta tilasta riippuen. Alhaisen tehon tilan avustus voi olla esimerkiksi 70 % ajajan polkemistehosta, kun taas korkean tehon tilan avustus voi olla yli 250 % polkemistehosta. Akut kestävät pidempään alhaisempaa avustussuhdetta käytettäessä.

Vääntömomentti

Vääntömomentti on newtonmetreinä (Nm) mitattava suure, joka ilmaisee pyörimisliikkeen aiheuttavan voiman suuruuden. Sähkömaastopyörille ilmoitetut vääntömomentit (esimerkiksi 70 Nm) viittaavat moottorin takapyörään kohdistaman voiman enimmäisarvoon.

Jännite

Jännite viittaa sähköpolkupyörän akun ja moottorin väliseen potentiaalieroon. Jännitteen käsitettä voidaan havainnollistaa vertaamalla sitä veden käyttäytymiseen paineenalaisessa letkussa: vesi virtaa kahden letkun pisteen välillä sitä nopeammin, mitä suurempi näiden pisteiden välinen paine-ero on.

Kävelytila

Alhaisen tehon tila, joka on tarkoitettu tarjoamaan avustusta, kun pyörää talutetaan esimerkiksi portaissa tai jyrkissä mutkissa.

Watti

Sähköpolkupyöräjärjestelmän tuottaman tehon yksikkö, joka määrittää yhdessä jännitteen kanssa sähkömaastopyörän enimmäisnopeuden.

Wattitunti

Akun tehon yksikkö, joka saadaan kertomalla ampeeritunnit jännitteellä (ja pyöristämällä näin saatu arvo esimerkiksi lähimpään 50:een). Jos esimerkiksi akun nimellisjännite on 36 V ja kapasiteetti 14 Ah, kyseisen akun teho on 500 Wh (36×14=504).