This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
EN
Back to menu

Choose your language

News

Paikoillanne, valmiit ilman hikoilua, hep! Tutkimus osoittaa, että sähköpyöräilijät hikoilevat yli 60 prosenttia vähemmän kuin tavalliset pyöräilijät.

Tämän vuoden kuuma kesä Euroopassa antoi monille tilaisuuden harrastaa liikuntaa ulkona tai korvata junalla taitettu työmatka nopealla pyöräilyllä töihin. Liikuntaan liittyy kuitenkin yksi varjopuoli: hikoilu. Tummat laikut, pahanhajuiset vaatteet tai nihkeät paikat ovat esimerkkejä siitä, miksi työmatkapyöräily on ongelmallista. Vaikka työpaikalla olisikin suihkut, on työlästä kantaa laukussa mukana sekä urheilu- että työvaatteita, ja pistävänhajuisten vaatteiden tuulettaminen on kiusallista.

Halusimme paljastaa sähköpyörien hyödyt niille, jotka toivovat voivansa pyöräillä töihin hikoilematta, joten pyysimme tutkijoita kertomaan eroista. Tarkastelimme eroa hikoilussa vertaamalla sähköpyörällä pyöräilijää ja tavallisen pyörän käyttäjää sekä erilaisia rasitustasoja keskimääräisen työmatkapyöräilyn aikana eurooppalaisessa kaupungissa. 

Pyysimme kuutta osanottajaa pyöräilemään 30 minuutin ajan lämpöhuoneessa, jonka lämpötila oli 28 °C. Osanottajat pyöräilivät sekä SHIMANO STEPS E6100 -sähköpyörällä että tavallisella pyörällä. Tallensimme tiedot osanottajien sydämen sykkeestä, kehon lämpötilasta, havaitun rasituksen asteesta (RPE), tehosta ja hikoilun määrästä ennen ja jälkeen punnituksen.

Tulokset olivat aika yllättäviä! Meille selvisi, että:

  • sähköpyörää käyttävät osanottajat hikoilivat 3,1 kertaa (350 ml) vähemmän kuin tavallista pyörää käyttävät
  • sähköpyörää käyttävien osanottajien syke pyöräilyn päätteeksi oli 63 sydämenlyöntiä alempi kuin tavallista pyörää käyttävien
  • tavallista pyörää käyttävien kehon peruslämpötilan nousu oli 0,9 °C enemmän kuin sähköpyörää käyttävien (37,5 °C sähköpyöräilijät / 38,4 °C tavalliset pyöräilijät).

Lisäksi sähköpyörällä suoritetun testin jälkeen osanottajilla ei näkynyt paljon tai lainkaan hikilaikkuja vaatteissa, ja fyysisen kuormituksen taso oli alhainen. Tavallisella pyörällä suoritetun testin jälkeen taas osanottajien vaatteet olivat läpimärät voimakkaan hikoilun ja suuren rasitustason vuoksi.

Mikä tärkeintä, RPE-tuloksissa osanottajat antoivat sähköpyörälle arvosanan 1,6 (”kevyt tai helppo”), kun taas tavallista pyörää käyttävät antoivat arvosanan 4,1, mikä tarkoittaa ”rankkaa”.

Tuloksia tulee tietenkin tarkastella asiayhteydessä, sillä emme aina pyöräile 28 °C:n lämpöhuoneessa. Tuloksia voidaan kuitenkin soveltaa matkoihin, joita monet ihmiset tekevät pyörällään. 

Kaiken kaikkiaan todistimme, että SHIMANO STEPS E6100 -pyörämme tarjoaa käytännöllisen tavan hoitaa työmatkat pyörällä ja saapua töihin huomattavasti vähemmän hikisenä, väsyneenä ja kuumuudesta kärsineenä. Silti voit saavuttaa liikunnan fyysiset ja henkiset hyödyt ja välttää joukkoliikenteen aiheuttaman stressin.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.