Troubleshooting & Errors

W010 – Kjøreenhettemperaturen er høyere enn normalt

Restriksjoner:
Kraftassistenten kan være lavere enn vanlig

Løsning:
Stopp bruken av den til temperaturen faller. Hvis dette ikke bedres, kontakt kjøpsstedet.

W011 – Kan ikke registrere hastigheten

Restriksjoner:
Maks. kraftassistenten kan være lavere enn vanlig

Løsning:
Kontroller at fartssensoren er korrekt installert. Hvis dette ikke bedres, kontakt kjøpsstedet.

W012 – Krank montert i feil retning eller kjøreenhetvinkel

Løsning:
Monter kranken i riktig retning og vinkel, skru deretter strømmen på igjen. Hvis det ikke bedres, kontakt din lokale forhandler.  

W013 – Initialiseringen av dreiemomentsensoren var ikke helt vellykket.

Restriksjoner:
Kraftassistenten kan være lavere enn vanlig

Løsning:
Ta foten av pedalen, trykk på batteriets av/på-knapp og skru på strømmen igjen.Hvis dette ikke bedres, kontakt kjøpsstedet. 

W030 – To eller flere assistentbrytere koblet til systemet.

Restriksjoner:
Ikke mulig å bytte gir med elektroniske girskiftere 

Løsning:
Kontakt forhandleren din hvis denne feilen oppstår.

W031 – Kjedespenningen er muligens ikke justert enda, eller krankenes monteringsvinkel må kontrolleres.

Restriksjoner:
Assistenfunksjonene fungerer ikke, inkludert girskifte

Løsning:
Besøk forhandleren for å få kontrollert kjedespenningen og krankenes monteringsvinkel. 

W032 – Elektronisk girskifter kan ha blitt installert i stedet for mekanisk girskifter

Restriksjoner:
Kraftassistenten i [GÅ]-modus kan være lavere enn vanlig (MERK: [Gå]-modus er muligens ikke tilgjengelig i enkelte regioner utenfor EU.)

Løsning:
Installer girskifteren som systemet er konfigurert for å støtte. Hvis dette ikke bedres, kontakt kjøpsstedet. 

E010 – Systemfeil oppdaget

Restriksjoner:
Ingen kraftassistent under sykling 

Løsning:
Start kraftsystemet på nytt. Hvis det ikke blir bedre, koble enheten til E-TUBE og følg instruksjonene. Hvis feilen ikke rettes, kontakt kjøpsstedet. 

E011 – En systemoperasjonsfeil oppsto

Restriksjoner:
Ingen kraftassistent under sykling

Løsning:
Start kraftsystemet på nytt.Hvis det ikke blir bedre, koble enheten til E-TUBE og følg instruksjonene. Hvis feilen ikke rettes, kontakt kjøpsstedet. 

E012 – Initialisering av dreiemomentsensor mislykket

Restriksjoner
Kraftassistanse ikke tilgjengelig når du sykler.

Løsning
Med foten av pedalen trykker du strømbryteren på batteriet for å slå på strømmen igjen. Se 'Måle og justere kjedespenningen'. Undersøk så at kjedespenningen er riktig. Hvis situasjonen ikke blir bedre, må du ta kontakt med en agent.

E013 – Feil oppdaget i drivenhetens maskinvare

Restriksjoner:
Ingen kraftassistent under sykling

Løsning:
Gjenopprett drivenhetens maskinvare ved å koble til E-TUBE. Hvis feilen ikke rettes, kontakt lokal forhandler. 

E014 – Fartssensoren er muligens installert i feil posisjon

Restriksjoner:
Ingen kraftassistent under sykling 

Løsning:
Endre posisjonen til fartssensoren og magnetenheten, skru på strømmen og roter kranken med klokken til feilen er rettet. Dette kan ta inntil 100 rotasjoner. 

E020 – Kommunikasjonsfeil oppdaget mellom batteri and drivenhet

Restriksjoner:
Ingen kraftassistent under sykling 

Løsning:
La forhandleren din kontrollere at kabelen mellom drivenheten og batteriet er riktig tilkoblet. Hvis kabelen er skadet må den byttes med en ny. 

E021 – Batteri tilkoblet drivenheten er i samsvar med systemstandardene men er ikke støttet

Restriksjoner:
Ingen kraftassistent under sykling

Løsning:
Trykk på batteriets av/på-knapp for å skru det på igjen. Hvis dette ikke bedres, kontakt kjøpsstedet. 

E022 – Batteriet tilkoblet drivenheten er ikke i samsvar med systemstandardene

Restriksjoner:
Nedstengning av alle systemfunksjoner

Løsning:
Trykk på batteriets av/på-knapp for å skru det på igjen. Hvis dette ikke bedres, kontakt kjøpsstedet. 

E030 – “Totalt antall gir”-innstillingen for motorenheten stemmer ikke med antall gir i det interne navet

Restriksjoner:
Ingen kraftassistent under sykling

Løsning:
La forhandleren din konfigurere motorenheten slik at “totalt antall gir”-innstillingen stemmer med antall gir i det interne navet.

E031 – Kjedespenningen er muligens ikke justert eller kranken er ikke installert i riktig posisjon

Restriksjoner:
Assistentfunksjoner fungerer ikke, for å inkludere skifte mellom kraftassistentmoduser. Imidlertid vil elektronisk girskifte fremdeles fungere.

Løsning:
La forhandleren din justere kjedespenningen og krankenes monteringsvinkel. Velg deretter «Ja» som svar på W031, som vises når strømmen skrus på for første gang. 

E033 – Nåværende fastvare ikke kompatibel med dette systemet

Restriksjoner
Kraftassistanse ikke tilgjengelig når du sykler.

Løsning:
Koble til E-TUBE PROJECT, og oppdater fastvaren på alle enheter til siste versjon.

E043 – Feil oppdaget i sykkelcomputerens maskinvare

Restriksjoner:
Ingen kraftassistent under sykling

Løsning:
La forhandleren din gjenopprette sykkelcomputerens maskinvare ved hjelp av E-TUBE. 

Komplett liste

Hvor kan du finne flere feilsøkingsvarsler og problemer?
Se tech-siden på si.shimano.com for en komplett liste.