This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
???menu.language.steps.nb???
Back to menu

Choose your language

Blogs

Lading av SHIMANO STEPS-batteriet

Hvordan du lader batteriet, avhenger av hvilket system du har, og om du ønsker å lade batteriet mens det står på sykkelen eller er tatt av. Uansett hva du velger, kreves det ikke mer enn et par enkle grep!

Bakmonterte batterier

Hvis du skal lade batteriet mens det står på sykkelen, er det bare å løfte opp gummihetten for å få tilgang til ladeporten (avhengig av modellen er den enten på batterifestet eller på selve batteriet), og så setter du inn ladepluggen. Koble ladepluggen til strømuttaket (husk å slå på uttaket hvis det trengs). Du vil da se at det lyser gult på laderen og blinker grønt på batteriet. Dette viser at ladingen er i gang. 

Hvis du skal lade batteriet frakoblet fra sykkelen, må du først kontrollere at strømmen er slått av, og så setter du nøkkelen i hullet på batterifestet, vrir om og kobler batteriet forsiktig fra sykkelen. Deretter kobler du ladepluggen til adapteren (SM-BTE60), og så setter du den i den riktige batteriladeporten. Nå kan du koble strømstøpselet til strømuttaket. Kontroller at ladingen er i gang ved at det lyser gult på laderen og blinker grønt på batteriet.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Batterier på underrøret

Hvis du ønsker å lade batteriet mens det står på sykkelen, løfter du først opp gummihetten på ladeporten (avhengig av modellen er den enten på batterifestet eller på selve batteriet), og så setter du inn ladepluggen. Deretter er det bare å koble ladekabelen til strømuttaket. Du vil da se at det lyser gult på laderen og blinker grønt på batteriet. Dette viser at ladingen er i gang.

Det er også veldig enkelt å lade batteriet frakoblet fra sykkelen. Da kontrollerer du først at strømmen er slått av, før du setter nøkkelen i batteriet, låser opp og kobler batteriet forsiktig fra underrøret. Løft opp gummihetten som gir tilgang til ladekontakten, og sett inn ladepluggen. Koble ladekabelen til strømuttaket, så er ladingen i gang! Det lyser gult på laderen og blinker grønt på batteriet. Dette viser at ladingen er i gang.

Interne batterier

For å lade et internt batteri mens det er montert på sykkelen, åpner du kontakthetten på rammen og setter inn ladepluggen. Koble laderen til strømuttaket og kontroller at det grønne lyset på ladekabelen lyser. Så enkelt er det! 

For å lade interne batterier frakoblet fra sykkelen må du først ta av batteridekselet (dette varierer fra sykkel til sykkel). Deretter kobler du batteriet fra sykkelen ved å vri på enten nøkkelen eller en unbrakoskrue til batteriet løses ut, og så presser du inn klipset øverst på batteriet for å ta det ut. Koble adapteren til ladepluggen og sett den inn i ladeporten på batteriet. Til slutt setter du strømstøpselet i strømkontakten og ser til at det blinker grønt på batteriet som tegn på at det lader.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Oppbevaring av batteriet

Før batteriet legges til oppbevaring i en lang periode, bør det først lades opp til 70 %. For å sørge for at batteriet holdes i best mulig stand, bør det lades til rundt 70 % igjen hver sjette måned. Deretter er det bare å slå av strømmen og koble batteriet fra sykkelen. Batteriet bør oppbevares innendørs i en stabil temperatur på 10–20 grader. Når du skal ta i bruk batteriet igjen, fullader du det først.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Uansett hvilket Shimano STEPS-system du bruker, og uansett hvor ofte du bruker det, kan du være trygg på at det er kjent for sin lange levetid og rekkevidde. 

Du kan sykle 185 km i rolig tempo på Eco-modus, eller du kan tråkke på i Power-modus i utrolige 93 km. Etter 500 ladinger vil batteriet fremdeles være på 80 % kapasitet, og det faller bare til 60 % først etter 1000 ladinger. Det betyr at STEPS-batteriet ditt antakelig vil overleve sykkelen! 

Sykkelbatteriet er laget for å gjøre livet enklere for deg, og med disse enkle grepene rundt lading og oppbevaring, vil det også gjøre det!