This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
???menu.language.steps.nb???
Back to menu

Choose your language

Blogs

SLIK GJØR DU | Display

Display på din måte. Med SHIMANO STEPS kan du få et 2,7-tommers styremontert display med elegant design og smarte funksjoner, gå for den enkle og lille LED-visningsløsningen EW-EN100, du kan også bruke E-TUBE-appen og ha alle funksjonene tilgjengelig på telefonen. Du kan også tilpasse displayinnstillingene etter din egen sykling.

Slik viser du kjøredata – E6100

Det er utrolig enkelt å se gjennom dataene dine. Du har to alternativer: Trykk på den midterste knappen på venstre bryterenhet, eller trykk på funksjonsknappen på displayet.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik åpner du innstillingsmenyen – E6100

For å åpne innstillingsmenyen kan du enten holde inne den midterste knappen på venstre bryterenhet eller holde inne funksjonsknappen på displayet. Eventuelt kan du holde inne den øverste og nederste knappen på venstre bryterenhet samtidig. Du kan navigere deg gjennom innstillingsmenyen ved å trykke på den øverste og nederste knappen på venstre bryterenhet. For å velge en menyinnstilling trykker du på den midterste knappen på venstre bryterenhet eller funksjonsknappen på displayet.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik ser du gjenværende rekkevidde – E6100

Trykk på den midterste knappen på venstre bryterenhet eller på funksjonsknappen på displayet for å bla til rekkeviddevisningen. Her ser du hvor lang rekkevidde du har igjen i gjeldende assistansemodus. Hold inne knappen for å se rekkevidden for alle assistansemoduser.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik slår du pipesignalet på/av – E6100

Gå først til menyen ved å holde inne funksjonsknappen på displayet eller den øverste og nederste knappen på venstre bryterenhet samtidig. Gå til punktet «Beep», velg det ved å trykke på funksjonsknappen, og slå deretter funksjonen «On» eller «Off».

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik viser du kjøredata – E8000

Det er enkelt å se alle de åtte alternativene for kjøredata. Bare bla deg frem ved å trykke på funksjonsknappen på displayenheten.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik åpner du innstillingsmenyen – E8000

Når du skal åpne innstillingsmenyen, kan du enten holde inne funksjonsknappen eller trykke samtidig på den øverste og nederste knappen på bryterenheten. Med den øverste og nederste knappen kan du bla deg gjennom, og deretter bruker du funksjonsknappen til å foreta valg.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik ser du gjenværende rekkevidde – E8000

Hvis du vil se gjenværende rekkevidde for den gjeldende assistansemodusen, blar du til «Range» i kjøredatavisningen. Bla gjennom assistansemodusene på bryterenheten for å se rekkevidden for hver modus.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik slår du pipesignalet på/av – E8000

For å åpne innstillingsmenyen kan du enten holde inne funksjonsknappen på displayet eller trykke samtidig på den øverste og nederste knappen på bryterenheten. Gå til og velg punktet «Beep», og slå deretter funksjonen «On» eller «Off».

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik sikrer du displayenheten

Hvis du ønsker litt ekstra sikkerhet for displayenheten, må du først løsne klemskruene og så dreie braketten opp og bort fra styrefremspringet. Deretter setter du firkantmutteren inn i braketten, setter inn festeskruen og trekker til. Sett braketten tilbake der den sto, og stram klemmen. Til sist skyver du computeren på braketten. Du må presse den på til du hører et klikk. 

Da kan ikke displayenheten tas enkelt av sykkelen, noe som er perfekt hvis du skal la sykkelen stå uten tilsyn i en periode.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik bruker du EW-EN100-enhet A

Hvis du ikke ønsker å ha et vanlig display på sykkelen, gir EW-EN100 deg en liten og enkel visning med bare det viktigste av informasjon. 

Den øverste LED-lampen viser batteristatusen, mens den nederste viser assistansemodusen. Trykk på knappen for å endre assistansemodus – hvis det ikke lyser betyr det at assistansen er av, blått lys betyr «Eco», grønt lys er «Normal» og gult er «High». 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Enten du ønsker deg fullstendig sykkelcomputerfunksjonalitet, en ren og ryddig cockpit, eller enkel og intuitiv bruk, har STEPS det du trenger.