This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
???menu.language.steps.nb???
Back to menu

Choose your language

Blogs

SLIK GJØR DU | E-TUBE

Når du har skaffet deg elsykkel, kommer du også til å få lyst på E-TUBE – som gir deg alle data, funksjoner og innstillinger i en enkel og brukervennlig app. Her tar vi en titt på hvordan du kobler til og konfigurerer appen.

Slik kobler du til E-TUBE RIDE-appen

For å koble til E-TUBE-appen er det bare å slå på sykkelen, åpne appen og trykke på det blinkende tilkoblingsikonet øverst til høyre. Deretter trykker du på «Connect», og så er du klar for tur!

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik tilpasser du skjermen på E-TUBE-appen

Du kan tilpasse E-TUBE-appen med opptil fem forhåndsinnstilte visninger – hver med tre, fem eller seks elementer på skjermen. Du kan selv velge om du vil se flere eller færre elementer. Trykk på og hold inne et element for å velge det, og så kan du bla deg gjennom de ni funksjonene med pilene, eller du kan dra og slippe elementet til ønsket sted. Med menyalternativet «Select view to display» kan du velge hvilken av de fem visningene du vil ha.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik kobler du til E-TUBE PROJECT-appen – E8000

For å koble til E-TUBE PROJECT-appen må du først åpne innstillingsmenyen ved enten å holde inne funksjonsknappen på displayet eller trykke samtidig på den øverste og nederste knappen på bryterenheten. Velg punktet «Bluetooth LE» og deretter «Start» for å begynne Bluetooth-sammenkoblingen. Åpne E-TUBE PROJECT-appen på telefonen og velg «Bluetooth LE connection». Så velger du sykkelen og taster inn sammenkoblingskoden. SHIMANO STEPS-logoen vises når sammenkoblingen er i orden.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik tilpasser du assistansemoduser i E-TUBE PROJECT-appen – E8000

Når E-TUBE PROJECT-appen er tilkoblet, klikker du på «Customise» og velger «Drive unit». Velg «Riding characteristic» for å endre innstillingene for assistansemodusen. Du kan stille modusene «Boost», «Trail» og «Eco» til lav, middels eller høy. Trykk på haken for å lagre endringene, og koble deretter fra «Bluetooth LE» i menyen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Med E-TUBE har du full kontroll – rett i hånden!