This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
NO
Back to menu

Choose your language

Nyheter
- SHIMANO EP8

Assistansemoduser

SHIMANO EP8 gjør assistansemodusene enkle, praktiske og personlige. Du kan enkelt bytte mellom modusene, aktivere den nye, forbedrede trillehjelpsmodusen eller velge innstillinger med mange tilpasningsmuligheter. Her får du riktig kraft til riktig tid, takket være syklistvennlige justeringsmuligheter underveis. Og alt er lett tilgjengelig for hånden!

Slik bytter du assistansemodus

For å velge mellom «OFF», «ECO», «TRAIL» og «BOOST» bruker du bare den øverste og nederste knappen på bryterenheten til å bla gjennom modusene.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik aktiverer du trillehjelp

Trykk på og hold inne den nederste knappen på bryterenheten for å aktivere trillehjelp. Når «WALK» vises på displayet, slipper du knappen, og så trykker du og holder den inne igjen for å velge. For å deaktivere trillehjelp trykker du på den øverste knappen på bryterenheten.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik bytter du pedalhjelpsprofil

Med E-TUBE PROJECT-appen kan du angi to egne pedalhjelpsprofiler, som du deretter kan velge mellom på sykkelen.

Åpne innstillingsmenyen ved enten å holde inne funksjonsknappen på displayet eller trykke samtidig på den øverste og nederste knappen på bryterenheten. Når menyen vises, går du til menypunktet «ASSIST CUSTOMIZE» og velger det ved å trykke på funksjonsknappen på displayet. Velg «PROFILE 1» eller «PROFILE 2» ved å trykke på funksjonsknappen igjen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Hvis du trenger en annen form for assistanse – for eksempel feilsøking eller svar på tekniske spørsmål – kan du alltids kontakte Shimano Service Centres for hjelp!