This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
NO
Back to menu

Choose your language

Nyheter
- SHIMANO SC-E5000

Display

SHIMANO SC-E5000-displayet er en praktisk kombinasjon av en skjerm og en bryterenhet. Slik betjener du noen av displayets innstillinger.

Slik betjener du SC-E5000-displayet

SC-E5000 er en displayenhet som også kan brukes til å bytte mellom assistansemoduser. Den er kompatibel med eksisterende SHIMANO STEPS-systemer. Med den øverste og nederste knappen kan du endre nivået av pedalhjelp, med den midterste knappen blar du gjennom ulike kjøredata, og knappen på forsiden av displayet brukes til å slå på og av lyset.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik bytter du assistansemodus med SC-E5000-displayet

Med den øverste og nederste knappen kan du bytte mellom tre ulike assistansenivåer – «ECO» (1), «NORMAL» (2) og «HIGH» (3).

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik viser du kjøredata med SC-E5000-displayet

Det er fire alternativer for kjøredata, deriblant kjøretid og kjøreavstand, som vises nederst til høyre på displayet. Bare trykk på den midterste knappen for å bla gjennom de ulike alternativene.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik nullstiller du kjøreavstand med SC-E5000-displayet

For å nullstille kjøreavstanden blar du deg først til kjøreavstanden (DST) på displayet med den midterste knappen. Så trykker du på og holder inne den midterste knappen til kjøreavstanden blinker, og trykker igjen for å bekrefte nullstillingen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik slår du på lyset med SC-E5000-displayet

Bruk knappen på forsiden av SC-E5000-displayet for å slå på og av lyset. Denne knappen betjener frontlyset og baklyset samtidig.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Slik aktiverer du trillehjelp med SC-E5000-displayet

For å aktivere trillehjelpen trykker du på og holder inne den nederste knappen på displayet til ikonet for trillehjelp vises. Så trykker du og holder inne på nytt for å aktivere den. Trykk på den øverste knappen for å avslutte trillehjelpsmodus.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Som du ser, gir SC-E5000-displayet deg en rekke brukervennlige alternativer i et intuitivt format. Hvis du lurer på noe annet eller har problemer med feilsøking, kan du kontakte ditt nærmeste SHIMANO Service Center.