This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
EN
Back to menu

Choose your language

News

Klar, glem svette, gå! Studie beviser at e-bikere svetter 2/3-deler mindre enn vanlige syklister

Årets varme sommer i Europa ga mange mennesker muligheten til å trene utendørs, eller endre måten å pendle på fra tog til en rask sykkeltur til jobb. Men med trening følger en ulempe: svette. Mørke flekker, en luktende garderobe eller klamme områder er bare noen få faktorer som kan problematisere pendlingen til jobb. Selv med dusjer på kontoret, er det brysomt å måtte pakke med treningsklær og arbeidsklær, og den plagsomme og stikkende luften av treningsklærne.

For å avdekke hvor god en e-bike kan være for de som leter etter en svettefri pendling med sykkel, har vi bedt noen forskere å studere forskjellene. Vi så på forskjellen i svette produsert mellom en syklist på en e-bike og vanlig sykkel, så vel som de ulike nivåene av anstrengelse som oppleves under en gjennomsnittlig sykkelpendling i en europeisk by. 

Vi ba seks deltakere om å sykle i 30 minutter i et varmekammer satt til 28 ºC, én gang på en SHIMANO STEPS E6100-drevet e-bike og én gang på en vanlig sykkel. Deres hjertefrekvens, kjernetemperatur i kroppen, vurdering av oppfattet anstrengelse (RPE), effekt og svettevolum, målt ved før og etter vekt, ble registrert.

Overskriftene var ganske overraskende! Vi fant ut at:

  • Deltakerne på e-bike svettet 3,1 ganger (350 ml) mindre enn på vanlig sykkel
  • Deltakerne på e-bike hadde en gjennomsnittlig avsluttende puls som var 63 slag lavere enn ved den vanlige sykkelen.
  • Deltakere på den vanlige sykkelen hadde en økning i kjernetemperatur i kroppen på 0,9 ºc mer enn på e-bike (37,5 ºC for e-syklister mot 38,4 ºC for vanlige syklister)

I e-bike-testen viste også deltakerne lite eller ingen svetteflekker på klærne samt et lavt nivå av fysiologisk stress. Mens etter den vanlige sykkeltesten hadde deltakerne drenket klærne på grunn av et stort svettevolum og en høy anstrengelse.

Fremfor alt, i RPE-resultatene rangerte deltakerne e-bike til 1,6 («lett til enkel») mens de på den vanlige sykkelen ble erfaringen vurdert til 4,1 – klassifisert som «hard».

Selvfølgelig må resultatene sees i kontekst fordi vi ikke vanligvis sykler i et 28º C varmekammer, men funnene kan fortsatt brukes for mange sykkelturer. 

Samlet viste vi at sykler med SHIMANO STEPS E6100-komponentene utgjør en praktisk måte å utføre sykkelpendlingen. Man kommer frem og er mindre varm, svett og trøtt, men oppnår likevel de fysiske og psykiske fordelene ved å trene, og unngår stresset ved offentlig transport.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.