This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
PL
Back to menu

Choose your language

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub wyszukaj wg poniższych kategorii

6 out of 23 results found with ""
Ogólne informacje
 • Czym jest SHIMANO STEPS

  Czym jest SHIMANO STEPS?
  SHIMANO STEPS jest elektrycznym systemem wspomagania opracowanym przez firmę Shimano. „STEPS” oznacza „SHIMANO Total Electric Power System”. Elektryczny system wspomagania stanowi ukoronowanie wieloletniego doświadczenia i licznych sukcesów osiągniętych przez firmę Shimano w dziedzinie produkcji komponentów rowerowych. 

  Czy SHIMANO STEPS to marka rowerów elektrycznych?
  Firma Shimano nie produkuje rowerów elektrycznych. Produkujemy jedynie systemy wspomagania oraz współpracujące z nimi kompletne zespoły napędowe. Przejdź tu, aby dowiedzieć się, którzy producenci oferują w Twoim kraju rowery z systemem SHIMANO STEPS.

  Czy mogę kupić system SHIMANO STEPS?
  System SHIMANO STEPS jest dostępny jedynie jako wstępnie zainstalowany w rowerach pozwalających na jego montaż. System SHIMANO STEPS nie może być zakupiony w postaci zestawu do samodzielnej instalacji. Jeśli potrzebujesz części zamiennych do swojego roweru z systemem SHIMANO STEPS, odwiedź najbliższego dealera SHIMANO STEPS. Dealer może także zlecić wymianę części wykwalifikowanemu mechanikowi. 

  Jaką prędkość może osiągnąć rower wyposażony w system SHIMANO STEPS?
  Zgodnie z prawem obowiązującym na terenie UE, wspomaganie elektryczne rowerów może działać do prędkości 25 km/h. Rower wyposażony w taki system jest wg prawa traktowany jak zwykły rower. 

 • Instalacja

  Czy mogę zainstalować system SHIMANO STEPS w dowolnym rowerze?
  Nie. System SHIMANO STEPS może zostać zainstalowany jedynie w rowerach, których ramy zostały do tego dostosowane przez producenta. Listę rowerów kompatybilnych z systemem SHIMANO STEPS zamieszczono tu.

  Czy mogę zastąpić system wspomagania zainstalowany w moim rowerze systemem SHIMANO STEPS?
  Jeśli Twój rower nie jest wyposażony w system SHIMANO STEPS, nie będzie to możliwe.

 • Marki rowerów

  Jak mogę dowiedzieć się, czy dany modelu roweru jest dostępny z systemem SHIMANO STEPS?
  System SHIMANO STEPS jest sprzedawany tylko jako wstępnie zainstalowany w nowych rowerach. Wykaz producentów oferujących w danym kraju rowery z systemem SHIMANO STEPS zamieszczono tu.

  Gdzie mogę kupić rower z systemem SHIMANO STEPS?
  Rower z systemem SHIMANO STEPS możesz kupić u dealera SHIMANO STEPS. Listę dealerów zamieszczono tu.

 • Jazdy próbne

  Gdzie mogę przetestować rower z systemem SHIMANO STEPS?
  Jeśli chcesz przetestować rower z systemem SHIMANO STEPS, skontaktuj się z lokalnym dealerem SHIMANO STEPS lub odwiedź jedno z organizowanych na terenie Europy wydarzeń, na których prezentowany będzie system SHIMANO STEPS.

 • Przepisy drogowe

  Gdzie mogę legalnie poruszać się rowerem wyposażonym w system wspomagania SHIMANO STEPS?
  Rowerem z systemem SHIMANO STEPS można poruszać się wszędzie tam, gdzie zwykłym rowerem.  

  Czy muszę rejestrować swój rower elektryczny?
  Rowery z systemem SHIMANO STEPS nie muszą być rejestrowane, a do poruszania się nimi nie jest wymagane prawo jazdy.

 • Gwarancja

  Jakie są warunki gwarancji udzielanej na system SHIMANO STEPS?
  System SHIMANO STEPS jest objęty dwuletnią gwarancję.

 • Wodoszczelność

  Czy system SHIMANO STEPS jest wodoszczelny?
  Tak, system SHIMANO STEPS jest wodoszczelny w typowych warunkach użytkowania — także podczas jazdy w czasie intensywnych opadów deszczu. Do czyszczenia roweru nie należy jednak używać myjek ciśnieniowych.

 • Personalizacja

  Czy mogę dostosować system SHIMANO STEPS tak, by zwiększyć ograniczenie prędkości wspomagania?
  Ze względu na surowe przepisy dotyczące rowerów ze wspomaganiem elektrycznym wprowadzenie takiej modyfikacji do roweru z systemem SHIMANO STEPS jest niezalecane, a ponadto niedozwolone. Przepisy te pozwalają uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

 • System elektronicznej zmiany biegów Di2

  Czym jest Di2?
  Di2 jest elektronicznym systemem zmiany przełożeń opracowanym przez firmę Shimano. Zaletą systemu Di2 jest szybsza i płynniejsza zmiana biegów przy minimalnym wysiłku. Jeśli rower elektryczny z systemem wspomagania SHIMANO STEPS jest także wyposażony w system elektronicznej zmiany przełożeń, akumulator może także go zasilać.  

  Jak mogę dostosować rower z systemem SHIMANO STEPS do obsługi systemu Di2?
  W tym celu należy skontaktować się z dealerem SHIMANO STEPS. Wykwalifikowany mechanik dokona zmiany pierwotnych ustawień systemu wspomagania, aby mógł on współpracować z systemem Di2. 

Akumulator
 • Akumulator — ogólne informacje

  Czy mogę zastąpić akumulator o pojemności 418 Wh modelem o pojemności 504 Wh?
  Tak.

  Czy mogę zablokować akumulator?
  Tak. Akumulator posiada blokadę pozwalającą na zablokowanie i odblokowanie akumulatora rowerowego.

 • Zasięg

  Zasięg akumulatora w rowerach wyposażonych w SHIMANO STEPS?
  W ruchu miejskim całkowicie naładowany akumulator SHIMANO STEPS pozwoli na przejechanie 150 km. Maksymalny zasięg systemu SHIMANO STEPS E8000 wynosi natomiast 100 km. Należy jednak pamiętać, że istotny wpływ na zasięg mają warunki terenowe (pagórkowaty/górski) lub pogodowe (silny wiatr). 

  Długoterminowe przechowywanie akumulatora?

  • Akumulator należy przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w stabilnej temperaturze od 10 do 20°C 
  • Nie narażać akumulatora na działanie światła słonecznego lub deszczu
  • Przed rozpoczęciem przechowywania akumulator należy naładować w 70%
  • Co sześć miesięcy należy ładować akumulator do ok. 70%
  • Przed ponownym użyciem akumulatora należy go całkowicie naładować

 • Pojemność akumulatora

  Jaka jest pojemność akumulatora?
  System SHIMANO STEPS jest dostępny z dwoma typami akumulatorów: 418 Wh i 504 Wh

  Jak szybko spada pojemność akumulatora?
  Podobnie jak w przypadku każdego nowoczesnego akumulatora, pojemność spada wraz ze wzrostem liczby cykli ładowania. Shimano gwarantuje pojemność na poziomie 60% po 1000 cyklach ładowania. Aby dokładnie określić pozostałą pojemność akumulatora, prosimy skontaktować się z dealerem. 

 • Ładowanie akumulatora

  Czy całkowite rozładowanie akumulatora przed kolejnym ładowaniem pozwoli przedłużyć okres jego eksploatacji?
  Nie — nie ma to wpływu na żywotność akumulatora. Akumulator można ładować w dowolnym czasie. 

  Jak długo trwa ładowanie akumulatora?
  Czas ładowania akumulatora o pojemności 504 Wh do poziomu 80% za pomocą ładowarki 4-amperowej wynosi 2,5 godziny. Całkowite ładowanie trwa 5 godzin. 

 • Jazda z rozładowanym akumulatorem

  Akumulator STEPS uległ rozładowaniu. Czy muszę go naładować natychmiast?
  Jeśli akumulator nie będzie używany przez co najmniej sześć miesięcy, należy go naładować w 70%. Jeśli jednak masz zamiar korzystać z roweru, wystarczy naładować akumulator przed kolejną jazdą. 

  Czy po rozładowaniu akumulatora nadal mogę jechać rowerem, pedałując?
  Tak, ale wspomaganie nie będzie działać. Ponieważ rowery z napędem elektrycznym są cięższe od typowych rowerów, zaleca się unikanie tego typu sytuacji. Jeśli Twój rower jest wyposażony w elektroniczne przerzutki Di2, zmiana biegów nadal będzie możliwa, ponieważ zużywają one bardzo niewielką ilość energii.

  Czy po rozładowaniu akumulatora wyświetlacz nadal będzie działać?
  Tak. Pomimo rozładowania akumulatora i utraty wspomagania w akumulatorze pozostanie pewna „awaryjna” ilość energii, która pozwoli na działanie wyświetlacza, oświetlenia i elektronicznego systemu zmiany przełożeń Di2.  

  Czy pedałowanie pozwala na ładowanie akumulatora?
  Nie. Pedałowanie nie powoduje ładowania akumulatora.

Recykling
 • Jak postępujemy z zużytym lub uszkodzonym akumulatorem?

  Akumulatory należą do grupy odpadów niebezpiecznych i jako takie wymagają specjalnego traktowania. Nigdy nie wyrzucaj zużytych lub uszkodzonych akumulatorów razem z innymi odpadami. Zużyte lub uszkodzone akumulatory należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Jeśli z akumulatora wycieka płyn, wyczuwalny jest nietypowy zapach czy wydobywa się dym, należy natychmiast przerwać używanie akumulatora i skontaktować się z punktem sprzedaży.

Dodatkowe wsparcie
 • Instrukcja obsługi

  Skąd mogę pobrać instrukcję obsługi systemu SHIMANO STEPS?
  Instrukcję obsługi systemu SHIMANO STEPS można pobrać stąd.

 • Tabela kompatybilności

  Jakie części są kompatybilne z rowerami z systemem SHIMANO STEPS?
  Odwiedź stronę techniczną SHIMANO pod adresem si.shimano.com, aby sprawdzić kompatybilność części. Możesz także skontaktować się z lokalnym dealerem SHIMANO STEPS, którego wykwalifikowani eksperci chętnie udzielą informacji.

 • Informacje techniczne

  Gdzie mogę uzyskać informacje techniczne dotyczące rowerów wyposażonych w system SHIMANO STEPS?
  Wszystkie informacje dotyczące produktów zamieszczono tu. Możesz także odwiedzić dealera SHIMANO STEPS, który chętnie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

   

Rozwiązywanie problemów i błędy
Oprogramowanie i aktualizacje
 • E-Tube

  Czym jest E-Tube?
  E-Tube jest oprogramowaniem umożliwiającym komunikację z rowerem. Wszystkie informacje zamieszczono w witrynie E-Tube Project pod adresem.

 • E-Tube Ride

  Czym jest E-Tube Ride?
  E-Tube Ride to aplikacja umożliwiająca monitorowanie prędkości, dystansu, zakresu, poziomów wspomagania itp. w czasie rzeczywistym, za pomocą smartfona. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie aplikacji E-Tube.

  Które systemy rowerów elektrycznych firmy Shimano są kompatybilne z aplikacją E-Tube Ride?
  Aplikacja E-Tube Ride jest kompatybilna z systemami E5000, E6100 oraz E7000. W przypadku systemu E8000 kompatybilność nie jest zapewniona. 

 • Aktualizacje oprogramowania

  Skąd mogę pobrać najnowszą wersję oprogramowania?
  Aktualizacje oprogramowania są zamieszczane w witrynie E-Tube Project.

 • Parowanie smartfona

  Dlaczego mój smartfon nie paruje się z systemem SHIMANO STEPS? 
  Niektóre smartfony ze starszym oprogramowaniem są niestety niekompatybilne. Jeśli tak nie jest, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1.           Usuń profile Bluetooth na urządzeniu mobilnym
  2.           Wyłączyć a następnie włącz urządzenie
  3.           Naciśnij przycisk zasilania, aby je wyłączyć, a następnie włączyć

Konserwacja i naprawa
 • Konserwacja

  Jak dbać o rower z napędem elektrycznym?
  Skontaktuj się z dealerem SHIMANO STEPS. Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie omówią z Tobą procedurę konserwacji. 

  Jak należy przechowywać rower z napędem elektrycznym?
  Rower z napędem elektrycznym należy przechowywać w suchym otoczeniu w temperaturze pokojowej. Jeśli rower będzie nieużywany przez ponad sześć miesięcy, należy wykonać następujące czynności w odniesieniu do akumulatora:

  • Akumulator przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w stabilnej temperaturze od 10 do 20°C 
  • Nie narażać akumulatora na działanie światła słonecznego lub deszczu
  • Naładować akumulator w 70%
  • Co sześć miesięcy należy ładować akumulator do 70%   
  • Przed ponownym użyciem akumulatora należy go całkowicie naładować
    

  Jak często należy zlecać serwisowi konserwację roweru z napędem elektrycznym?
  Jeśli typowe czynności konserwacyjne będą wykonywane przez użytkownika, pełną konserwację roweru należy zlecać serwisowi SHIMANO STEPS przynajmniej co rok. Jednak w przypadku zauważenia nieprawidłowości należy skontaktować się z dealerem niezwłocznie. 

 • Wkład suportu

  Czy niewielki luz osi wkładu suportu SHIMANO STEPS jest zjawiskiem normalnym?
  Tak. Dla osi wkładu suportu SHIMANO STEPS przewidziano niewielki luz celem zapewnienia dla niej kompensacji, ponieważ rozszerza się ona na skutek wahań temperatury napędu. Po wyłączeniu roweru oś będzie zawsze wracać do pierwotnego położenia. Użytkownik roweru nie czuje ani nie słyszy działania tej wbudowanej technologii. Jeżeli jednak luz wkładu suportu będzie wyjątkowo zauważalny, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Shimano, który przeprowadzi dalszą kontrolę.

 • Dealerzy, dane kontaktowe, dalsze informacje i nowości

  Gdzie mogę znaleźć najbliższego dealera w celu zakupu roweru z systemem SHIMANO STEPS lub uzyskania odpowiedzi na pytania?
  Aby znaleźć najbliższego dealera, skorzystaj z lokalizatora.

  Co zrobić, jeśli dealer odmówi serwisowania mojego roweru z systemem SHIMANO STEPS, który został kupiony gdzie indziej?
  Jeśli to możliwe, skontaktuj się ze sprzedawcą roweru. W przeciwnym razie odwiedź innego dealera lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.  

  Jak mogę skontaktować się z producentem w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące systemu SHIMANO STEPS?
  Skontaktuj się z nami przez Facebooka.

  Gdzie mogę uzyskać najnowsze informacje o systemie SHIMANO STEPS i skąd mogę pobrać aktualizacje oprogramowania?
  Subskrybuj nasz biuletyn informacyjny pod adresem.

Nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie?

Zadaj je w mediach społecznościowych

Przejdź do Facebooka

Blisko ciebie zawsze znajdzie się sprzedawca SHIMANO STEPS

Znajdź sprzedawcę