Recykling

Jak postępujemy z zużytym lub uszkodzonym akumulatorem?

Akumulatory należą do grupy odpadów niebezpiecznych i jako takie wymagają specjalnego traktowania. Nigdy nie wyrzucaj zużytych lub uszkodzonych akumulatorów razem z innymi odpadami. Zużyte lub uszkodzone akumulatory należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Jeśli z akumulatora wycieka płyn, wyczuwalny jest nietypowy zapach czy wydobywa się dym, należy natychmiast przerwać używanie akumulatora i skontaktować się z punktem sprzedaży.