Troubleshooting & Errors

W010 — nadmierna temperatura układu napędowego

Ograniczenia:
Siła wspomagania może być ograniczona.

Rozwiązanie:
Przestań korzystać z systemu do momentu spadku temperatury. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą.

W011 — brak możliwości wykrycia prędkości jazdy

Ograniczenia:
Maksymalna prędkość, do której działa wspomaganie, może być niższa niż zwykle

Rozwiązanie:
Sprawdź, czy czujnik prędkości jest zainstalowany prawidłowo. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą.

W012 — ramię korby zainstalowane w niewłaściwym kierunku lub nieprawidłowy kąt ustawienia zespołu napędowego

Rozwiązanie:
Zainstaluj ramię korby w prawidłowy sposób i pod właściwym kątem, a następnie włącz zasilanie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z lokalnym dealerem.  

W013 — czujnik momentu nie został zainicjalizowany

Ograniczenia:
Siła wspomagania może być ograniczona

Rozwiązanie:
Zdejmij stopę z pedału, naciśnij przycisk akumulatora i ponownie włącz zasilanie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

W030 — do systemu podłączono co najmniej dwa przełączniki wspomagania

Ograniczenia:
Brak możliwości zmiany przełożeń za pomocą elektronicznych przerzutek 

Rozwiązanie:
W przypadku wystąpienia tego błędu skonsultuj się ze sprzedawcą.

W031 — nieprawidłowy naciąg łańcucha lub konieczność sprawdzenia kąta instalacji ramion korby

Ograniczenia:
Funkcje wspomagania, w tym elektroniczna zmiana przełożeń, nie będą działać  

Rozwiązanie:
Skontaktuj się z dealerem, aby wyregulować naciąg łańcucha i sprawdzić kąt instalacji ramion korby. 

W032 — elektroniczna przerzutka mogła zostać zainstalowana zamiast przerzutki mechanicznej

Ograniczenia:
Siła wspomagania w trybie prowadzenia może być niższa niż zwykle (UWAGA: tryb prowadzenia może być niedostępny w niektórych krajach poza UE.)

Rozwiązanie:
Zainstaluj przerzutkę kompatybilną z systemem. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

E010 — wykryto błąd systemowy

Ograniczenia:
Brak wspomagania podczas jazdy  

Rozwiązanie:
Ponownie uruchom system wspomagania. W razie braku poprawy połącz jednostkę z aplikacją E-TUBE i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli problem będzie występował nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą.

E011 — wystąpił błąd podczas działania systemu

Ograniczenia:
Brak wspomagania podczas jazdy  

Rozwiązanie:
Ponownie uruchom system wspomagania. W razie braku poprawy połącz jednostkę z aplikacją E-TUBE i postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli problem będzie występował nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

E012 – Niepowodzenie inicjalizacji czujnika momentu obrotowego

Ograniczenia
Wspomaganie nie jest zapewniane w trakcie jazdy.

Rozwiązanie
Przy stopach zdjętych z pedałów naciśnij przełącznik zasilania na akumulatorze w celu ponownego włączenia akumulatora. Patrz „Pomiar i regulacja napięcia łańcucha” i sprawdź, czy napięcie łańcucha jest prawidłowe. W razie braku poprawy skontaktuj się ze sprzedawcą.

E013 — wykryto nieprawidłowe działanie oprogramowania zespołu napędowego

Ograniczenia:
Brak wspomagania podczas jazdy  

Rozwiązanie:
Przywróć poprzednią wersję oprogramowania, łącząc się z aplikacją E-TUBE. Jeśli problem będzie występował nadal, skontaktuj się z lokalnym dealerem. 

E014 — czujnik prędkości prawdopodobnie zainstalowany w niewłaściwej pozycji

Ograniczenia:
Brak wspomagania podczas jazdy  

Rozwiązanie:
Zmień położenie czujnika prędkości i magnesu; włącz zasilanie i obracaj korbą w prawo aż problem ustanie. Może zajść konieczność wykonania do 100 obrotów. 

E020 — błąd komunikacji między akumulatorem a zespołem napędowym

Ograniczenia:
Brak wspomagania podczas jazdy  

Rozwiązanie:
Skontaktuj się z dealerem, aby sprawdzić, czy kabel łączący zespół napędowy z akumulatorem jest prawidłowo podłączony. W razie uszkodzenia kabla należy wymienić go na nowy. 

E021 — akumulator podłączony do zespołu napędowego jest zgodny ze standardem, ale nie jest obsługiwany

Ograniczenia:
Brak wspomagania podczas jazdy  

Rozwiązanie:
Naciśnij przycisk zasilania na akumulatorze, aby go ponownie włączyć. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

E022 — akumulator podłączony do zespołu napędowego jest niezgodny ze standardem

Ograniczenia:
Wyłączenie wszystkich funkcji systemowych  

Rozwiązanie:
Naciśnij przycisk zasilania na akumulatorze, aby go ponownie włączyć. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

E030 — ustawienie całkowitej liczby przełożeń zespołu silnika niezgodne z liczbą przełożeń w piaście

Ograniczenia:
Brak wspomagania podczas jazdy  

Rozwiązanie:
Skontaktuj się z dealerem w celu skonfigurowania zespołu silnika tak, by ustawienie całkowitej liczby przełożeń odpowiadało liczbie przełożeń w piaście.

E031 — nieprawidłowy naciąg łańcucha lub ramiona korby zainstalowane w nieprawidłowym położeniu

Ograniczenia:
Brak funkcji wspomagania, włącznie z przełączaniem trybów wspomagania. Elektroniczna zmiana przełożeń będzie działać nadal.  

Rozwiązanie:
Skontaktuj się z dealerem, aby wyregulować naciąg łańcucha i zmienić kąt instalacji ramion korby. Następnie po wyświetleniu komunikatu W031, który pojawia się po włączeniu zasilania po raz pierwszy, wybierz opcję „Yes” (Tak). 

E033 – Bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego jest niezgodna z tym systemem

Ograniczenia: 
Wspomaganie nie jest zapewniane w trakcie jazdy.

Rozwiązanie:
Podłącz się do E-TUBE PROJECT i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe dla wszystkich zespołów do najnowszej wersji.

E043 — wykryto błąd oprogramowania komputera rowerowego

Ograniczenia:
Brak wspomagania podczas jazdy  

Rozwiązanie:
Skontaktuj się z dealerem w celu przywrócenia odpowiedniej wersji oprogramowania poprzez złącze E-TUBE. 

Pełna lista problemów

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o ostrzeżeniach i błędach związanych z rozwiązywaniem problemów?
Pełna lista została zamieszczona na stronie technicznej pod adresem si.shimano.com.