This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
PL
Back to menu

Choose your language

Blogi

E-BIKE — INSTRUKCJE | Wyświetlanie

Wybierz wyświetlacz odpowiedni dla siebie. Do systemu SHIMANO STEPS można wybrać montowany na kierownicy wyświetlacz o przekątnej 2,7" i eleganckim wyglądzie z praktycznymi funkcjami lub złącze EW-EN100 z prostym, małym wyświetlaczem LED. Ponadto można korzystać z aplikacji E-TUBE RIDE i obsługiwać wszystkie funkcje z poziomu telefonu. Można nawet dostosować ustawienia wyświetlacza do własnego stylu jazdy.

Wyświetlanie danych podróży — E6100

Przewijanie danych jest bardzo łatwe. Są dwie możliwości: naciśnij środkowy przycisk w lewym zespole przełączników lub przycisk funkcyjny na wyświetlaczu.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Uzyskiwanie dostępu do menu ustawień — E6100

Aby uzyskać dostęp do menu ustawień, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk w lewym zespole przełączników lub przycisk funkcyjny na wyświetlaczu. Ewentualnie równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski funkcyjne górny i dolny w lewym zespole przełączników. Do poruszania się po menu ustawień służą przyciski górny i dolny w lewym zespole przełączników. Aby wybrać ustawienie menu, naciśnij środkowy przycisk w lewym zespole przełączników lub przycisk funkcyjny na wyświetlaczu.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Wyświetlanie maksymalnej długości przejazdu — E6100

Naciśnij środkowy przycisk w lewym zespole przełączników lub przycisk funkcyjny na wyświetlaczu, aby przejść do ekranu zasięgu. Jest na nim wyświetlana pozostała odległość w bieżącym trybie wspomagania. Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić odległości dla wszystkich trybów wspomagania.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych — E6100

Najpierw wejdź do menu, naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny na wyświetlaczu lub równocześnie przyciski górny i dolny w lewym zespole przełączników. Przejdź do pozycji „Beep” (sygnał dźwiękowy), wybierz ją, naciskając przycisk funkcyjny, a następnie wybierz opcję „On” (wł.) lub „Off” (wył.).

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Wyświetlanie danych podróży — E8000

Wszystkich osiem pozycji danych podróży jest łatwo dostępnych. Wystarczy je przewijać za pomocą przycisku funkcyjnego na wyświetlaczu.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Uzyskiwanie dostępu do menu ustawień — E8000

Aby wejść do menu ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny lub równocześnie naciśnij przyciski górny i dolny w zespole przełączników. Przewijaj pozycje za pomocą przycisków górnego i dolnego i wybieraj je, naciskając przycisk funkcyjny.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Wyświetlanie maksymalnej długości przejazdu — E8000

Aby zobaczyć pozostałą odległość w bieżącym trybie wspomagania, przejdź do pozycji „RANGE” (zasięg) na ekranie danych podróży. Przewijaj tryby wspomagania za pomocą zespołu przełączników, aby zobaczyć zasięg w każdym z trybów.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych — E8000

Aby uzyskać dostęp do menu ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny lub równocześnie naciśnij przyciski górny i dolny w zespole przełączników. Przejdź do pozycji „Beep” (sygnał dźwiękowy) i wybierz ją, a następnie wybierz opcję „On” (wł.) lub „Off” (wył.).

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Mocowanie wyświetlacza

W celu dodatkowego zabezpieczenia wyświetlacza najpierw należy poluzować śruby obejm, a następnie unieść wspornik, odsuwając go od mostka. Następnie wsuń kwadratową nakrętkę we wspornik, wkręć śrubę mocującą i dokręć ją. Ustaw wspornik w pierwotnym położeniu i dokręć śruby obejm. Na końcu wsuń komputer na wspornik. Należy go docisnąć, aż usłyszysz kliknięcie.

Teraz wyświetlacza nie można łatwo zdjąć z roweru, dzięki czemu można pozostawić go na jakiś czas bez opieki.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Korzystanie ze złącza A EW-EN100

Jeśli nie chcesz mieć na rowerze dużego wyświetlacza, wybierz niewielkie, proste złącze EW-EN100 dostarczające tylko podstawowe informacje.

Górna dioda LED wskazuje stan naładowania akumulatora, a dolna — tryb wspomagania. Naciśnij przycisk, aby zmienić tryb wspomagania. Gdy dioda nie świeci się, oznacza to, że tryb wspomagania jest wyłączony. Kolor niebieski oznacza tryb ECO, kolor zielony tryb NORMAL, a kolor żółty tryb HIGH.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

W ofercie STEPS znajdziesz idealne rozwiązanie dla siebie — czy potrzebujesz zaawansowanych funkcji komputera rowerowego, uporządkowanego kokpitu, czy też łatwej i intuicyjnej obsługi.