This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
PL
Back to menu

Choose your language

Blogi

E-BIKE HOW-TO | E-TUBE

Aplikacja E-TUBE jest niezbędnym dodatkiem do roweru elektrycznego: wszystkie dane, funkcje i ustawienia w łatwej w obsłudze, intuicyjnej aplikacji. Oto jak nawiązać z nią połączenie i dostosować ją do swoich potrzeb.

Nawiązywanie połączenia z aplikacją E-TUBE RIDE

Aby nawiązać połączenie z aplikacją E-TUBE, wystarczy włączyć zasilanie na rowerze, otworzyć aplikację i dotknąć błyskającej ikony połączenia w prawym górnym rogu. Następnie dotknij przycisku „Connect” (połącz) i gotowe!

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Dostosowywanie ekranu aplikacji E-TUBE RIDE

W aplikacji E-TUBE RIDE można wybrać pięć wstępnie ustawionych widoków, każdy z trzema, pięcioma lub sześcioma wyświetlanymi pozycjami. Wystarczy zsunąć lub rozsunąć palce, aby wyświetlić więcej lub mniej pozycji. Dotknij i przytrzymaj pozycję, aby ją zaznaczyć, a następnie wybierz spośród dziewięciu funkcji za pomocą strzałek lub przeciągnij i upuść ją w preferowanej pozycji. Za pomocą funkcji "Select view to display" (wybór wyświetlanego widoku) w menu można wybrać, który z pięciu ekranów ma być wyświetlany.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Nawiązywanie połączenia z aplikacją E-TUBE PROJECT — E8000

Aby nawiązać połączenie z aplikacją E-TUBE PROJECT, najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny lub równocześnie naciśnij przyciski górny i dolny w zespole przełączników. Wybierz pozycję „Bluetooth LE”, a następnie wybierz „Start”, aby rozpocząć parowanie Bluetooth. Otwórz aplikację E-TUBE PROJECT na telefonie i wybierz pozycję „Bluetooth LE connection” (połączenie Bluetooth LE), a następnie wybierz rower i wprowadź kod parowania. Gdy połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, pojawi się logo SHIMANO STEPS. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Dostosowywanie trybów wspomagania w aplikacji E-TUBE PROJECT — E8000

W podłączonej aplikacji E-TUBE PROJECT kliknij pozycję „Customize” (dostosowywanie) i wybierz „Drive Unit” (moduł napędowy). W pozycji „Riding characteristic” (charakterystyka jazdy) wybierz „Customize” (dostosowywanie), aby zmienić ustawienia poszczególnych trybów wspomagania. W trybie „BOOST”, „TRAIL” lub „ECO” można ustawić niską, średnią lub wysoką siłę wspomagania. Dotknij znacznika wyboru, aby zapisać ustawienia, a następnie zakończ połączenie Bluetooth LE w menu.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Aplikacja E-TUBE — wszystko jak na dłoni!