This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
PL
Back to menu

Choose your language

Aktualności

Recykling akumulatorów Shimano STEPS

Akumulatory litowo-jonowe mają wysoką gęstość energii oraz mały ciężar. Są powszechnie stosowane w urządzeniach elektronicznych, takich jak laptopy. Wykorzystuje się je także jako źródło zasilania w samochodach elektrycznych. Ze względu na swoje właściwości ten typ akumulatora znajdziecie również w naszych systemach Shimano STEPS.

Czas eksploatacji akumulatora systemu STEPS

Postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje, że akumulator Shimano po 1000 cyklach ładowania nadal zachowuje 60% swojej wyjściowej pojemności. Zakładając jedno ładowanie w tygodniu, przeciętnemu użytkownikowi posłuży on nawet przez 20 lat!

akumulator zewnętrzny systemu STEPS

 

Kiedy jednak akumulator ulegnie uszkodzeniu lub jego okres eksploatacji minął, należy wymienić go na nowy, a stary zutylizować. Akumulatory należą do grupy odpadów niebezpiecznych i jako takie wymagają specjalnego traktowania. Wśród osób regularnie korzystających z roweru świadomość ekologiczna jest bardzo duża, co niezmiernie nas cieszy, przypomnijmy jednak kilka podstawowych zasad:

 

  • Nigdy nie wyrzucaj zużytych lub uszkodzonych akumulatorów razem z innymi odpadami.
 
  • Zużyte lub uszkodzone akumulatory należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
 
  • Pomocne mogą być także lokalne akcje organizowane w wielu miastach, jak np. Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, które umożliwiają pozbycie się tego rodzaju odpadów
 
  • Skontaktuj się z lokalną firmą wywożącą śmieci, aby dowiedzieć się o procedurze i terminach przyjęć odpadów niebezpiecznych.
 
  • Informacji o miejscu przyjęć odpadów niebezpiecznych możesz również szukać w centrum recyklingu lub właściwym urzędzie w Twojej okolicy.

 

 

 

Recykling zużytych akumulatorów ma na celu nie tylko zmniejszenie ilości zalegających na wysypiskach odpadów, ale przede wszystkim ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów surowców naturalnych. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych odzyskiwane są przede wszystkim miedź, nikiel i kobalt, które stanowią ok. 1/3 masy ogniw akumulatora.

 

ebike battery

 

Zalecamy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie Problemów w podręczniku użytkownika Shimano STEPS, w którym opisano symptomy mogące świadczyć o nieprawidłowym działaniu akumulatora lub upływie jego okresu eksploatacji. Jeśli z akumulatora wycieka płyn, wyczuwalny jest nietypowy zapach czy wydobywa się dym, należy natychmiast przerwać używanie akumulatora i skontaktować się z punktem sprzedaży.

Podobnie należy postąpić, jeśli zauważymy mechaniczne uszkodzenie samego akumulatora lub jego obudowy. O upływie okresu eksploatacji akumulatora może świadczyć jego szybkie rozładowywanie się lub brak ładowania po podłączeniu ładowarki akumulatora.

Należy wtedy zamontować nowy akumulator, a zużyty oddać do punktu recyklingu. W wybranych przypadkach proces może być przedmiotem wsparcia wprowadzającego do obrotu, udzielającego uprawnionym wyjaśnień w tym zakresie.

Jazda na rowerze jednoznacznie kojarzy się z postawą proekologiczną, postarajmy się zatem wszyscy, żeby intensywny rozwój w dziedzinie rowerów elektrycznych nie był dodatkowym obciążeniem dla środowiska naturalnego.