This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
PL
Back to menu

Choose your language

Aktualności
- SHIMANO EP8

E-TUBE

Nawiązywanie połączenia, dostosowywanie, aktualizacje i błędy mogą wydawać się koszmarem, jednak po obejrzeniu tych rzeczowych filmów instruktażowych obsługa aplikacji E-TUBE PROJECT pójdzie jak z płatka!

Nawiązywanie połączenia, dostosowywanie, aktualizacje i błędy mogą wydawać się koszmarem, jednak po obejrzeniu tych rzeczowych filmów instruktażowych obsługa aplikacji E-TUBE PROJECT pójdzie jak z płatka!

Nawiązywanie połączenia z aplikacją E-TUBE PROJECT

Parowanie roweru z aplikacją E-TUBE jest proste i szybkie. Najpierw otwórz aplikację E-TUBE PROJECT na telefonie i dotknij dużej ikony „+”, aby podłączyć rower. Aby rower był dostępny do podłączenia, włącz system lub, jeśli jest już włączony, naciśnij raz przycisk w zespole przełączników. Wówczas masz 30 sekund na wybranie roweru na ekranie połączenia w aplikacji. Zaakceptuj żądanie parowania Bluetooth, wybierając opcję PAIR (parowanie), i zdecyduj, czy chcesz zmienić kod dostępu (domyślnie 000000) teraz czy później. Potwierdź urządzenia wykryte na rowerze, klikając przycisk OK. Proces zostanie zakończony.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Dostosowywanie profilów wspomagania za pomocą aplikacji E-TUBE PROJECT

Aplikacja E-TUBE PROJECT umożliwia dostosowanie dwóch profilów wspomagania. Po podłączeniu roweru można to zrobić, wybierając opcję ASSIST (wspomaganie) w menu CUSTOMISE (dostosowanie) aplikacji. Wybierz profil 1 lub profil 2 i dotknij przycisk CUSTOMISE (dostosuj). Parametry można dostosowywać na wielu poziomach w trybach wspomagania BOOST, TRAIL i ECO. Istnieje możliwość regulacji charakterystyki wspomagania, maksymalnego momentu obrotowego i poziomów wspomagania początkowego, aby precyzyjnie skonfigurować rower niczym zawodowiec! Po wprowadzeniu ustawień dotknij strzałki wstecz i wybierz opcję APPLY (zastosuj), aby zapisać zmiany. Przewiń do dołu ekranu głównego i wybierz opcję „disconnect” (rozłącz), aby zakończyć połączenie.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Mamy nadzieję, że dzięki tym filmom poruszanie się po aplikacji E-TUBE PROJECT pójdzie gładko. Jeśli jednak napotkasz problem, możesz skontaktować się z wykwalifikowanymi pracownikami centrum serwisowego SHIMANO Service Center, którzy chętnie pomogą.