This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
PL
Back to menu

Choose your language

Aktualności
- SHIMANO EP8

Tryby wspomagania

Tryby wspomagania systemu SHIMANO EP8 są proste, praktyczne i można je spersonalizować. W prosty sposób zmieniaj tryby, włącz nowy, dopracowany inteligentny tryb wspomagania prowadzenia roweru lub wybierz ustawienia z wieloma możliwościami dostosowania. Dzięki łatwej w obsłudze funkcji dostosowywania ustawień podczas jazdy uzyskaj właściwą moc we właściwym czasie. Masz to wszystko w zasięgu ręki!

Zmiana trybów wspomagania

Aby wybrać spośród trybów OFF, ECO, TRAIL i BOOST, wystarczy naciskać przyciski górny i dolny w zespole przełączników i przewijać tryby.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Włączanie wspomagania prowadzenia roweru

Aby włączyć tryb wspomagania prowadzenia roweru, naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk w zespole przełączników. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „WALK”, zwolnij przycisk, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj, aby wybrać ten tryb. Aby wyjść z trybu wspomagania prowadzenia roweru, naciśnij górny przycisk w zespole przełączników.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Zmiana profilów wspomagania

W aplikacji E-TUBE PROJECT można skonfigurować dwa niestandardowe profile wspomagania, a następnie wybrać je na rowerze.

Wejdź do menu, naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny na wyświetlaczu lub równocześnie przytrzymując naciśnięte przyciski górny i dolny w zespole przełączników. Gdy pojawi się menu, przejdź do pozycji „ASSIST CUSTOMIZE” (dostosowanie wspomagania) i wybierz ją, naciskając przycisk funkcyjny na wyświetlaczu. Wybierz „PROFILE 1” (profil 1) lub „PROFILE 2” (profil 2), ponownie naciskając przycisk funkcyjny.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Jeśli potrzebujesz innego rodzaju wspomagania, tym razem w kwestiach technicznych, pracownicy centrów serwisowych Shimano Service Center chętnie udzielą odpowiedzi i pomogą rozwiązać problemy!