This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
PL
Back to menu

Choose your language

Aktualności
- SHIMANO EP8

Wyświetlacz

Wiedza to potęga! Wyświetlacz systemu EP8 podaje łatwo dostępne i zrozumiałe dane, z pomocą których można maksymalnie wykorzystać jego potencjał. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp i wyświetlić informacje dotyczące jazdy oraz jak uniknąć rozładowania się akumulatora!

Uzyskiwanie dostępu do menu ustawień

Korzystanie z menu ustawień jest proste i intuicyjne. Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny na wyświetlaczu lub oba przyciski górny i dolny w zespole przełączników. Pozycje menu przewija się za pomocą górnego lub dolnego przycisku w zespole przełączników. Aby otworzyć daną pozycję menu, należy nacisnąć przycisk funkcyjny na wyświetlaczu.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Wyświetlanie danych podróży

Dostępnych jest dziewięć opcji danych podróży do wyświetlenia, w tym zasięg, średnia prędkość i czas. Aby przewijać między poszczególnymi ekranami, wystarczy naciskać przycisk funkcyjny na wyświetlaczu.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Wyświetlanie maksymalnej długości przejazdu

Aby sprawdzić maksymalną pozostałą długość przejazdu, przewijaj ekrany danych podróży, naciskając przycisk funkcyjny, aż pojawi się ekran RANGE (zasięg). Naciskanie górnego lub dolnego przycisku w zespole przełączników powoduje przewijanie między pozostałymi odległościami w trybach wspomagania BOOST, TRAIL i ECO.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Zerowanie długości przejazdu

Istnieją dwie metody zerowania długości przejazdu.

Pierwsza: przewijaj ekrany danych, naciskając przycisk funkcyjny na wyświetlaczu, aż zostanie wyświetlony ekran długości przejazdu (DST). Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aż wartość długości przejazdu zacznie błyskać, a następnie naciśnij ponownie, aby potwierdzić zerowanie.

Druga: wejdź do menu ustawień, naciskając przycisk funkcyjny na wyświetlaczu lub oba przyciski w zespole przełączników. Przejdź do pozycji menu CLEAR (kasowanie) i naciśnij przycisk funkcyjny, aby ją wybrać. Następnie wybierz opcję DST, po czym wybierz OK, naciskając przycisk funkcyjny.

Pamiętaj, że wyzerowanie długości przejazdu spowoduje również wyzerowanie czasu jazdy, średniej prędkości i maksymalnej prędkości.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Jak widać sprawdzanie wielu danych wcale nie musi być trudne. Wyświetlacz systemu EP8 podaje przydatne informacje w prostym formacie, aby łatwo poruszać się po menu i w terenie.