This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
PL
Back to menu

Choose your language

Aktualności
- SHIMANO SC-E5000

Wyświetlacz

Wyświetlacz SHIMANO SC-E5000 stanowi połączenie ekranu i zespołu przełączników w prostej konfiguracji. Oto jak zmienić pewne ustawienia wyświetlacza.

Obsługa wyświetlacza SC-E5000

Wyświetlacz SC-E5000 pozwala również zmieniać tryby wspomagania i jest kompatybilny z obecnie dostępnymi na rynku systemami SHIMANO STEPS. Przyciski górny i dolny służą do zmiany poziomu wspomagania, przycisk środkowy służy do przewijania danych podróży, a przycisk z przodu wyświetlacza umożliwia włączanie i wyłączanie oświetlenia. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Zmiana trybów wspomagania za pomocą wyświetlacza SC-E5000

Dostępne są trzy poziomy wspomagania — ECO (1 słupek), NORMAL (2 słupki) i HIGH (3 słupki) — wybiera się je za pomocą przycisków górnego i dolnego.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Wyświetlanie danych podróży na wyświetlaczu SC-E5000

Dostępne są cztery opcje danych podroży, w tym czas podróży i długość przejazdu. Są one wyświetlane w prawym dolnym narożniku wyświetlacza. Aby przewijać między poszczególnymi opcjami, wystarczy naciskać środkowy przycisk.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Zerowanie długości przejazdu za pomocą wyświetlacza SC-E5000

Aby wyzerować długość przejazdu, najpierw przewiń do pozycji długości przejazdu (DST) na wyświetlaczu za pomocą środkowego przycisku. Następnie naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż wartość długości przejazdu zacznie błyskać, i naciśnij ponownie, aby potwierdzić zerowanie.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Włączanie oświetlenia za pomocą wyświetlacza SC-E5000

Oświetlenie można włączać i wyłączać za pomocą przycisku z przodu wyświetlacza SC-E5000. Przycisk ten steruje równocześnie oświetleniem przednim i tylnym.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Włączanie trybu wspomagania prowadzenia roweru za pomocą wyświetlacza SC-E5000

Aby włączyć tryb wspomagania prowadzenia roweru, wystarczy nacisnąć i przytrzymać dolny przycisk na wyświetlaczu, aż pojawi się ikona wspomagania prowadzenia roweru. Aby włączyć wspomaganie, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk. Aby wyjść z trybu wspomagania prowadzenia roweru, wystarczy nacisnąć górny przycisk w zespole przełączników. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Jak widać wyświetlacz SC-E5000 zawiera udoskonalony zestaw opcji w intuicyjnym formacie. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy przy rozwiązywaniu problemów, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym SHIMANO Service Center.