Programvara och uppdateringar

E-Tube

Vad är E-Tube?
E-Tube är programvaran du behöver för att göra en anslutning till din cykel. All info kan hittas på E-tubeprojektets webbplats.

Uppdateringar av fast programvara

Var hittar jag de senaste uppdateringarna av den fasta programvaran?
Du kan hitta de senaste versionerna av fast programvara på E-Tubeprojektets webbplats.

Para ihop med smartphone

Varför kan jag inte para ihop min smartphone med SHIMANO STEPS-systemet?
Vissa smartphones har en äldre version av det inbyggda programmet och kan således inte användas för ihopparning. Om så inte är fallet, följ dessa instruktioner: 

1.           Radera Bluetooth-profilerna på din mobila enhet
2.           Stäng av din mobila enhet och sätt sedan på den igen
3.           Använd batterietsström brytare för att stänga av det och sedan sätta på det