Troubleshooting & Errors

W010 – Drivenhetens temperatur är högre än normalt

Restriktioner:
Strömstödet kan vara lägre än vanligt

Åtgärd:
Sluta använda din cykel tills temperaturen sjunker. Om inga förbättringar sker, kontakta din försäljare.

W011 – Kan inte läsa av hastighet

Restriktioner:
Den strömstödda maxhastigheten kan vara lägre än vanligt

Åtgärd:
Kontrollera att hastighetsmätaren är korrekt installerad. Om inga förbättringar sker, kontakta din försäljare.

W012 – Vevpartiet är installerad i felaktig position eller inställningsvinkel för drivenheten

Åtgärd:
Installera om vevpartiet i korrekt position och vinkel och slå på strömmen igen. Om inga förbättringar sker, kontakta din närmaste återförsäljare.  

W013 – Initialisering av vridmomentssensorn avslutades inte på rätt sätt

Restriktioner:
Strömstödet kan vara lägre än vanligt

Åtgärd:
Tryck på batteriets strömknapp och slå på strömmen igen, utan att ha foten på pedalen. Om inga förbättringar sker, kontakta din försäljare. 

W030 – Två eller fler stödväxlar anslutna till systemet

Restriktioner:
Det går inte att växla med elektroniska växlar 

Åtgärd:
Kontrollera systemets kompatibilitet. Byt stödväxeln till växelbyte, eller anslut bara en stödväxel och starta om strömmen. Om inga förbättringar sker, återställ enheten med E-TUBE PROJECT. Kontakta din återförsäljare om felet kvarstår.

W031 – Kedjespänningen kanske inte är justerad än, eller så måste vevarnas installationsvinklar kontrolleras

Restriktioner:
Stödfunktioner fungerar inte, inklusive strömväxling  

Åtgärd:
Besök din återförsäljare för att kontrollera kedjespänningen och vevarnas installationsvinklar. 

W032 – En elektronisk växelförare kan ha installerats istället för en mekanisk

Restriktioner:
Strömstödet i [GÅ]-läge kan vara lägre än vanligt (OBS: [Gå]-läge är kanske inte tillgängligt i vissa områden utanför EU.)

Åtgärd:
Installera om växelföraren som systemet är konfigurerat att stödja. Om inga förbättringar sker, kontakta din försäljare. 

E010 – Systemfel upptäckt

Restriktioner:
Inget strömstöd medan du cyklar  

Åtgärd:
Starta om strömsystemet. Om inga förbättringar sker, anslut enheten till E-TUBE och följ instruktionerna. Kontakta din försäljare om felet kvarstår. 

E011 – Fel uppstod i systemdriften

Restriktioner:
Inget strömstöd medan du cyklar  

Åtgärd:
Starta om strömsystemet. Om inga förbättringar sker, anslut enheten till E-TUBE och följ instruktionerna. Kontakta din försäljare om felet kvarstår. 

E012 – Initiering av vridmomentsensor misslyckades

Restriktioner: 
Elassistans tillhandahålls inte under körning.

Åtgärd: 
Med foten från pedalen, tryck på batteriets strömbrytare för att slå på strömmen igen. Se i ”Mäta och justera kedjespänningen” och kontrollera att kedjespänningen är lämplig. Kontakta en representant om situationen inte förbättras.

E013 – En avvikelse har upptäckts i drivenhetens fasta programvara

Restriktioner:
Inget strömstöd medan du cyklar  

Åtgärd:
Återställ drivenhetens fasta programvara genom att ansluta till E-TUBE. Kontakta din närmaste återförsäljare om felet kvarstår. 

E014 – Hastighetsmätaren kan ha installerats i fel position

Restriktioner:
Inget strömstöd medan du cyklar  

Åtgärd:
Justera hastighetsmätarens och magnetenhetens position, slå på strömmen och rotera veven medsols tills felet är löst. Detta kan kräva upp till 100 rotationer. 

E020 – Kommunikationsfel mellan batteriet och drivenheten har upptäckts

Restriktioner:
Inget strömstöd medan du cyklar  

Åtgärd:
Låt din återförsäljare kontrollera att kabeln mellan drivenheten och batteriet är korrekt ansluten. Byt ut kabeln mot en ny om den är skadad. 

E021 – Batteriet som är anslutet till drivenheten uppfyller systemets standard men stöds inte

Restriktioner:
Inget strömstöd medan du cyklar  

Åtgärd:
Tryck på batteriets strömknapp för att slå på det igen. Om inga förbättringar sker, kontakta din försäljare. 

E022 – Batteriet som är anslutet till drivenheten uppfyller inte systemets standard

Restriktioner:
Alla systemets funktioner stängs ner  

Åtgärd:
Tryck på batteriets strömknapp för att slå på det igen. Om inga förbättringar sker, kontakta din försäljare. 

E030 – Motorenhetens inställning “Totalt antal växlar” matchar inte antalet växlar i det interna växlade navet

Restriktioner:
Inget strömstöd medan du cyklar  

Åtgärd:
Låt din återförsäljare konfigurera motorenheten så att inställningen “Totalt antal växlar” matchar antalet växlar i det interna växlade navet.

E031 – Kedjespänningen kanske inte är justerad än, eller så är inte vevarna installerade i rätt position

Restriktioner:
Stödfunktioner fungerar inte för att inkludera växling mellan strömstödlägen. Elektronisk växling fungerar dock fortfarande.  

Åtgärd:
Låt din återförsäljare justera kedjespänningen och vevarnas installationsvinklar. Välj sedan “Ja” som svar till W031, vilket visas när strömmen slås på för första gången. 

E033 – Nuvarande fasta programvaran är inte kompatibel med det här systemet

Restriktioner: 
Elassistans tillhandahålls inte under körning.

Åtgärd:
Anslut till E-TUBE PROJECT, uppdatera sedan den fasta programvaran för alla enheter till den senaste versionen.

E043 – Fel i cykeldatorns fasta programvara upptäckt

Restriktioner:
Inget strömstöd medan du cyklar  

Åtgärd:
Låt din återförsäljare återställa cykeldatorns fasta programvara med E-TUBE. 

Komplett lista

Var hittar jag fler felsökningsvarningar och fel?
Besök vår tekniska sida på si.shimano.com för en komplett lista.