This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Bloggar

E-BIKE, ANVISNINGAR | Assistanslägen

Ibland behöver du extra skjuts framåt, ibland gäller det att vara ekonomisk och vid andra tillfällen behöver du bara en hjälpande hand för att komma igång. Oavsett vilket SHIMANO STEPS-system du använder så gör du så här för att aktivera assistansen.

Så växlar du mellan assistanslägen – E6100

Du kan växla mellan assistlägena ”off”, ”eco”, ”normal” eller ”high” genom att endast använda de övre eller nedre knapparna på vänsterreglaget.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så aktiverar du gångassistans - E6100

Det är otroligt enkelt att aktivera gångassistansen. Tryck bara på och håll in den nedre knappen på den vänsterreglaget tills ”walk” syns på skärmen. Tryck sedan på den nedre knappen igen för att aktivera funktionen. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så justerar du startlägesinställningen – E6100

Med startläget kan din cykel växla till den inställda växeln när du startar stillastående. Det betyder att du kan komma igång smidigt. För att ställa in den här växeln väljer du ”start mode” på menyn och använder sedan de övre och nedre knapparna på vänsterreglaget för att välja växel och mittknappen för att bekräfta och återgå till menyn. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så växlar du mellan stödlägen – E8000

Du kan växla mellan assistlägena ”off”, ”eco”, ”trail” eller ”boost” genom att endast använda de övre eller nedre knapparna på reglageenheten.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så aktiverar du gångassistans – E8000

Det är otroligt enkelt att aktivera gångassistansen. Tryck bara på och håll in den nedre knappen på den vänsterreglaget tills ”walk” syns på skärmen. Tryck sedan på den nedre knappen igen för att aktivera funktionen. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.