This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Bloggar

Laddning av SHIMANO STEPS-batteri

Sättet du laddar ditt batteri på kommer att bero på vilket system du har samt om du vill ladda batteriet i eller utanför cykeln. Oavsett vilket alternativ du väljer krävs det aldrig mer en ett par enkla steg!

Bakmonterade batterier

Om du laddar batteriet på dess ursprungliga plats på cykeln lyfter du bara upp gummilocket för att komma åt laddningsuttaget (beroende på modell är det antingen på batterifacket eller på själva batteriet) och sätter in laddningskontakten. Anslut laddningskontakten till eluttaget (glöm inte att aktivera uttaget om det behövs!). Då kommer du att se en gul lampa på laddaren och en grön blinkande lampa på batteriet som visar att laddningen pågår. 

Om du laddar batteriet utan cykeln ska du först se till att strömmen är avstängd och sedan sätta i nyckeln i uttaget på batterifästet. Sedan ska du vrida och försiktigt ta ut batteriet från cykeln. Koppla därefter in laddningskontakten i adaptern (SM-BTE60) och koppla sedan in den i motsvarande batteriladdningsuttag. Nu kan du ansluta strömkontakten till eluttaget och se efter den gula lampan på laddaren och den gröna blinkande lampan på batteriet, som visar att det laddas.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Diagonalrörsbatterier

Om du vill ladda batteriet när det fortfarande sitter på cykeln lyfter du först upp gummilocket som täcker laddningsuttaget (beroende på modell är det antingen på batterifacket eller på själva batteriet) och sätter in laddningskontakten. Sedan behöver du endast ansluta laddningssladden till eluttaget. Du kommer att se en gul lampa på laddaren och en grön blinkande lampa på batteriet som visar att laddningen pågår. 

Det är också mycket enkelt att ladda batteriet utan cykeln. Kontrollera först att strömmen är avstängd innan du sätter in nyckeln i batteriet. Vrid nyckeln för att låsa upp och ta försiktigt ur batteriet ur diagonalröret. Lyft gummilocket för att komma åt laddningsuttaget och sätt in laddningskontakten. Anslut laddningssladden till eluttaget och låt laddningen börja! En gul lampa på laddaren och en grön blinkande lampa på batteriet bekräftar att laddningen pågår.

Interna batterier

För att ladda ett internt batteri när det fortfarande sitter i cykeln öppnar du uttagslocket på ramen och sätter i laddningskontakten. Koppla in laddaren i eluttaget och kontrollera att den gröna lampan på laddningsledningen lyser grönt. Så enkelt är det!

Om du vill ladda ett internt batteri utan cykeln ska du först ta bort batteriluckan (det här varierar beroende på cykel). Ta sedan ur batteriet från cykeln genom att vrida antingen nyckeln eller en insexnyckel tills batteriet lösgörs och tryck sedan på klämman ovanpå batteriet för att ta ut det helt. Anslut adaptern till laddningskontakten och sätt sedan in den i laddningsuttaget på batteriet. Sätt slutligen in strömkontakten i eluttaget och kontrollera att du ser en pulserande grön lampa på batteriet, som visar att det laddas.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Förvaring av batterier

Innan du förvarar batteriet under längre perioder bör du först ladda det till cirka 70 %. För att kontrollera att batteriet är i bästa skick ska du ladda upp det på nytt till cirka 70 % varje sjätte månad. När du har gjort det ska du stänga av strömmen och ta ut batteriet ur cykeln. Batteriet bör förvaras inomhus på en plats med en stabil temperatur på mellan 10 och 20 grader. När du är redo att använda batteriet igen ska du ladda det fullt.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Oavsett vilket Shimano STEPS-system du använder, och oavsett hur ofta, kan du vara säker på att det är känt för dess långa livslängd och långa distans. 

Du kan glida fram i upp till 185 kilometer i läget ”eco” eller höja tempot med läget ”power” i hela 93 kilometer. Efter 500 laddningar kommer batteriet dessutom att ha 80 % av sin kapacitet, och det sjunker endast till 60 % efter hela 1 000 laddningar. Det betyder att ditt STEPS-batteriet förmodligen håller längre än din cykel! 

Ditt cykelbatteri bör göra livet enklare, och med de här enkla stegen för laddning och förvaring blir det verkligen det.