This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Bloggar

E-BIKE, INSTRUKTIONER | Skärm

Visa vägen. Med Shimano STEPS kan du välja en 2,7-tums-skärm med en slank design och smarta funktioner som monteras på styret, välja anslutningsdon EW-EN100 till en enkel och liten LED-skärm, eller använda färdappen E-TUBE och få alla funktioner visade på telefonen. Du kan till och med anpassa dina skärminställningar så att de passar din cykelfärd.

Så ser du färddata – E6100

Det är väldigt enkelt att bläddra genom data. Du har två alternativ: tryck aningen på mittknappen på ditt vänsterreglage eller tryck på funktionsknappen på skärmen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så når du inställningsmenyn – E6100

För att nå inställningsmenyn ska du antingen hålla in mittknappen på vänsterreglaget eller funktionsknappen på skärmen Alternativt kan du hålla in den övre och nedre knappen på vänsterreglaget samtidigt För att navigera genom inställningsmenyn trycker du på den övre eller nedre knappen på vänster reglageenhet. För att gå in på en menyinställning trycker du på mittknappen på vänsterreglaget eller funktionsknappen på skärmen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så ser du den maximala färddistansen – E6100

Tryck på mittknappen på vänsterreglaget eller funktionsknappen på skärmen för att bläddra genom avståndsskärmen. Här kommer du att se det återstående avståndet i ditt aktuella stödläge. Håll in knappen för att se avstånden för samtliga stödlägen. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så stänger du av och sätter på pipljud – E6100

Gå först in på menyn genom att antingen hålla in funktionsknappen på skärmenheten eller de övre och nedre knapparna samtidigt på vänsterreglaget. Navigera till ”beep” på menyn, markera den genom att trycka på funktionsknappen och välj sedan ”on” eller ”off”.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så ser du färddata – E8000

Det är enkelt att se alla åtta alternativ för färddata. Du bläddrar bara igenom dem genom att trycka på funktionsknappen på skärmenheten.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så når du inställningsmenyn – E8000

Du kan antingen trycka och hålla in funktionsknappen eller samtidigt trycka på de övre och nedre knapparna på reglaget, för att gå in på inställningsmenyn. Använd de övre och nedre knapparna för att bläddra genom dem och funktionsknappen för att markera dem.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så ser du maximala färddistansen – E8000

När du vill se det återstående avståndet för ditt aktuella stödläge bläddrar du fram till ”range” på din färddataskärm. Bläddra genom stödlägena på reglagenheten för att se avståndet per läge.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så stänger du av och sätter på pipljud – E8000

Håll ner funktionsknappen på skärmen, eller tryck samtidigt på de övre och nedre knapparna på reglaget, för att gå in på inställningsmenyn. Navigera till och markera ”beep” på menyn och välj sedan ”on” eller ”off”.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så sätter du fast skärmenheten

För ökad säkerhet för din skärmenhet måste du först lossa klämbultarna och sedan vrida fästet uppåt och bort från stammen. Placera fyrkantsmuttern i fästet, träd igenom monteringsbulten och dra åt. Sätt tillbaka fästet i dess ursprungliga läge och dra åt klämman. Skjut slutligen i datorn på fästet. Du måste sätta in den ordentligt tills du hör ett klickljud. 

Din skärmenhet går nu enkelt att ta bort från cykeln, vilket är perfekt om du behöver lämna den utan uppsikt en stund.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så använder du anslutningsdon A, EW-EN100

Om du inte vill ha någon skärm på din cykel får du med EW-EN100 en liten och enkel skärm som endast innehåller nödvändig information. 

Den övre LED-lampan visar batteriets status, och den lägre LED-lampan visar assistansläget. Tryck på knappen för att ändra assistansläge. Om ingen lampa lyser är assistansläget avstängt. Blå lampa betyder ”eco”, grön lampa betyder ”normal” och gul betyder ”high”. 

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Oavsett om du vill ha omfattande cykeldatorfunktioner, en simpel cockpit eller enkel och intuitiv användning, så har STEPS det du behöver.