This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Bloggar

E-BIKE, ANVISNINGAR | E-TUBE

När du har fått din elcykel kommer du att vilja skaffa E-TUBE: alla data, funktioner och inställningar i en enkel och intuitiv app. Här tar vi en titt på hur du ansluter och anpassar.

Så ansluter du till färdappen E-TUBE

För att ansluta appen E-TUBE slår du bara på strömmen på cykeln, öppnar appen och trycker på den blinkande ikonen ”connection” i det övre högra hörnet. Sedan trycker du på ”connect”. Då är allt klart och du är redo att köra!

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så anpassar du skärmen i färdappen E-TUBE

Att anpassa din färdapp E-TUBE betyder att du får fem förhandsvisningsvyer, där var och en har tre, fem eller sex objekt att visa. Du nyper bara ihop/drar isär fingrarna för att visa fler eller färre objekt. Tryck och håll in ett objekt för att markera det. Använd sedan pilarna för att bläddra igenom de nio funktionerna eller dra och släppa dem på önskad plats. Du kan välja vilka av dina fem skärmbilder du vill se genom att gå till alternativet ”select view to display” på menyn.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så ansluter du till appen E-TUBE – E8000

För att ansluta till appen E-TUBE PROJECT håller du först in funktionsknappen på skärmen, eller trycker samtidigt på de övre och nedre knapparna på reglageenheten, för att gå in på inställningsmenyn. Välj ”Bluetooth LE” på menyn och väljer sedan ”start” för att börja parkopplingen med Bluetooth. Öppna appen E-TUBE PROJECT på din telefon och välj ”Bluetooth LE connection” och välj sedan cykeln och ange parkopplingskoden. Logotypen för SHIMANO STEPS visas när anslutningen är upprättad.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så anpassar du stödlägen i appen E-TUBE – E8000

Med appen E-TUBE PROJECT ansluten klickar du på ”customise” och väljer ”drive unit”. Ställ in ”riding characteristic” på ”customise” för att ändra inställningarna per stödläge Du kan ställa in lägena ”boost”, ”trail” eller ”eco” på antingen låg, medel eller hög. Tryck på bockmarkeringen för att spara ändringarna och koppla sedan bort ”Bluetooth LE” på menyn.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Med E-TUBE har du makten i din hand!