This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Nyheter
- SHIMANO EP8

Alternativ

SHIMANO elcykelsystem erbjuder smarta lösningar och inget dramatiskt. Här förklaras det mest grundläggande och några mycket smarta, men ändå överraskande enkla, inställningar.

Så startar du systemet

Du startar systemet på olika sätt beroende på vilken cykel du har. På vissa cyklar finns det en ON/OFF-knapp på ramen medan andra har ON/OFF-knappen på batteriet. I båda fallen ska du trycka på knappen och vänta tills du ser en grön lampa, vilket indikerar att systemet är på. Var noga med att inte trampa på pedalen under tiden.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så justerar du startlägesinställningen

Om du har ett SHIMANO elcykelsystem med inbyggt Di2-växelnav börjar startläget automatiskt att växla till den växel som du har angett som startväxel från stillastående. Den här växeln ställer du in genom att hålla funktionsknappen på skärmen intryckt eller genom att hålla den övre och nedre knappen på vänsterreglaget intryckta samtidigt. Använd den övre och nedre knappen på vänsterreglaget för att bläddra till START MODE och tryck sedan på funktionsknappen. Med den övre och nedre knappen väljer du den växel som ska vara startväxel och trycker sedan en gång på funktionsknappen för att bekräfta.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så växlar du mellan växlingslägen

Om du har ett SHIMANO elcykelsystem med ett inbyggt 8-växlat Di2-nav kan du välja mellan automatisk och manuell växling. Du växlar mellan automatisk (A) och manuell (M) växling genom att trycka på båda knapparna på högerreglaget.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Förhoppningsvis har dessa videor nu kunnat visa dig några eleganta och funktionella alternativ, enkla både att använda och ändra. Men kom ihåg att du alltid kan kontakta närmaste SHIMANO Service Center om du har frågor.