This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Nyheter
- SHIMANO EP8

Assistanslägen

SHIMANO EP8 gör assistanslägena enkla, praktiska och personliga. Växla mellan olika lägen, aktivera det nya uppdaterade och intelligenta gångassistansläget eller välj de mycket anpassningsbara inställningarna. Få rätt kraft i rätt ögonblick med användarvänliga finjusteringar i farten. Allt kan du sköta med dina fingertoppar!

Så byter du assistansläge

Välj mellan OFF, ECO, TRAIL och BOOST genom att helt enkelt använda de övre och nedre knapparna på reglageenheten för att bläddra mellan lägena.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så aktiverar du gångassistans

Håll den nedre knappen på reglageenheten intryckt när du vill aktivera gångassistansen. När ”WALK” visas på skärmen släpper du knappen och håller den sedan intryckt en gång till för att aktivera läget. Tryck på den övre knappen på reglageenheten när du vill stänga av gångassistansläget.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så byter du assistansprofil

Med appen E-TUBE PROJECT kan du konfigurera två egna assistansprofiler som du sedan kan välja mellan när du sitter på cykeln.

Gå in på menyn genom att hålla funktionsknappen på skärmen intryckt eller hålla både den övre och nedre knappen på reglageenheten intryckta samtidigt. När menyn visas bläddrar du till ”ASSIST CUSTOMIZE” och väljer detta läge genom att trycka på funktionsknappen på skärmen. Välj ”PROFILE 1” eller ”PROFILE 2” genom att trycka på funktionsknappen en gång till.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Om du behöver ett annat assistansläge, har tekniska frågor eller behöver hjälp med att felsöka finns det alltid ett Shimano Service Center till din hjälp!