This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Nyheter
- SHIMANO EP8

Laddning

Du kan ladda ett internt batteri på två olika sätt: antingen ladda det på cykeln eller ta med det och ladda det borttaget från cykeln. Det innebär att du snabbt kan plugga in det för laddning - direkt på cykeln, eller genom att ta med dig batteriet från cykeln för laddning när det passar dig bättre.

Det slimmade, diagonalrörsintegrerade batteriet med 504 Wh laddas till 80 % på endast 2,5 timmar med EC-E8004 och mer än 60 % laddningskapacitet kvarstår efter otroliga 1 000 laddningar. Så var du än, och hur du än väljer att göra det, så behöver du inte oroa dig för att plugga in och ladda upp. 

Så laddar du ett internt batteri på cykeln

Om du har ett internt batteri och vill ladda det på cykeln lyfter du helt enkelt locket på laddningsporten och sätter i laddningskontakten. Sedan ansluter du strömkabeln till ett eluttag i närheten och kontrollerar att lampan på laddaren indikerar att batteriet laddas.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så laddar du ett internt batteri separat

Du kan även ladda ett internt batteri borttaget från cykeln. Hur batteriskyddet tas av varierar mellan olika cyklar, men sedan finns det två sätt att lossa batteriet.

Du kan välja att använda nyckeln och vrida tills du känner att den kommer i kontakt för att lösgöra batteriet. Alternativt kan du använda en 4 mm insexnyckel och vrida den ett kvarts varv för att lösgöra batteriet. I båda fallen ska du vrida medurs. När batteriet har lossats trycker du på klämman ovanpå batteriet för att ta ut det.

Koppla adaptern (SM-BTE80) till laddningskontakten och sätt i adaptern i batteriets laddningsuttag. Sätt sedan i stickproppen i ett vägguttag. En lampa på laddaren visar att batteriet laddas.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Att koppla in och ladda upp har aldrig varit enklare. Två sätt att ladda är bekvämt och flexibelt och håller dig rullande.