This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Nyheter
- SHIMANO EP8

Skärm

Kunskap är makt! EP8-skärmen gör det enkelt för dig att komma åt och få information, så att du kan få ut mer av din cykeltur. Läs vidare så får du veta hur du får åtkomst till och hämtar cykelinformation, samt hur du undviker att inte nå ändra fram!

Så öppnar du inställningsmenyn

Det är en enkel och intuitiv inställningsmeny. Öppna menyn genom att antingen hålla funktionsknappen på skärmen intryckt eller genom att hålla både den övre och nedre knappen på reglageenheten intryckta. Rulla igenom menyn med hjälp av den övre och den nedre knappen på reglageenheten och tryck sedan på funktionsknappen på skärmen för att öppna ett menyalternativ.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så ser du färddata

Du kan visa nio alternativa färddata, däribland räckvidd, genomsnittshastighet och tid. På varje skärmbild rullar du helt enkelt genom att trycka på funktionsknappen på skärmen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så ser du den maximala färddistansen

För att se din maximala återstående räckvidd bläddrar du bland skärmbilderna med färddata genom att trycka på funktionsknappen tills du ser RANGE. Tryck på den övre eller nedre knappen på reglageenheten för att se räckvidden i de olika assistanslägena BOOST, TRAIL och ECO.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så nollställer du färddistansen

Det finns två sätt att nollställa färddistansen.

Nr 1: Bläddra bland informationen genom att trycka på funktionsknappen på skärmen tills du ser färddistansen (DST). Håll funktionsknappen intryckt tills siffrorna som visar färddistansen blinkar. Tryck sedan på knappen för att bekräfta nollställningen.

Nr 2: Öppna inställningsmenyn genom att antingen hålla funktionsknappen på skärmen intryckt eller genom att hålla båda knapparna på reglageenheten intryckta. Gå till CLEAR på menyn och välj det genom att trycka på funktionsknappen. Välj sedan alternativet DST och OK genom att trycka på funktionsknappen.

Kom ihåg att när du nollställer färddistansen nollställer du även färdtid, genomsnittshastighet och maxhastighet.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Som du märker behöver stora datamängder inte vara överväldigande. Skärmen på EP8 ger dig värdefull information i ett enkelt format, så att det är lika lätt att navigera i teknologin som i terrängen.