This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Nyheter
- SHIMANO SC-E5000

Skärm

Skärmen på SHIMANO SC-E5000 är både skärm och reglageenhet i en enkel kombination. Här beskrivs hur du använder några av inställningarna på skärmen.

Så använder du skärmen SC-E5000

SC-E5000 är en skärm som du även kan använda för att växla mellan olika assistanslägen och den är kompatibel med befintliga SHIMANO STEPS-system. Med den övre och nedre knappen ändrar du assistansnivån, med mittknappen bläddrar du mellan olika färddata och med knappen på skärmens framsida tänder och släcker du lamporna.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så byter du assistansläge på skärmen SC-E5000

Du kan växla mellan tre assistansnivåer, ECO (1 streck), NORMAL (2 streck) och HIGH (3 streck), genom att använda den övre och nedre knappen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så visar du färddata på skärmen SC-E5000

Det finns fyra olika alternativ för färddata, inklusive färdtid och färddistans som visas nedtill till höger på skärmen. Tryck på mittknappen för att växla mellan de olika alternativen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så nollställer du färddistansen på skärmen SC-E5000

När du vill nollställa färddistansen rullar du först till färddistansen (DST) på skärmen med hjälp av mittknappen. Håll sedan mittknappen intryckt tills siffrorna som visar färddistansen blinkar och tryck en gång till på knappen för att bekräfta nollställningen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så tänder du lamporna på skärmen SC-E5000

Använd knappen på framsidan av SC-E5000-skärmen för att tända och släcka lamporna. Med den här knappen tänder och släcker du fram- och baklamporna samtidigt

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Så aktiverar du gångassistansen på skärmen SC-E5000

När du vill aktivera gångassistansläget håller du helt enkelt den nedre knappen på skärmen intryckt tills gångassistansikonen visas. Släpp knappen och håll den sedan intryckt en gång till för att aktivera läget. Avsluta gångassistansläget genom att helt enkelt trycka på den övre knappen.

Unfortunately we cannot provide you this service with your current cookie preferences. If you would like to change your cookies preferences, please click “Privacy Policy and Cookies” in the footer.

Som du kan se visar skärmen SC-E5000 ett antal alternativ i ett intuitivt format. Om du har ytterligare frågor eller problem med felsökning är du välkommen att kontakta närmaste SHIMANO Service Center.