This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Nyheter
28 February 2018

E-MTB-termer förklarade

Bekanta dig med e-MTB-termer med denna praktiska guide.

Även de av oss som verkligen kan cyklar, och som kan skilja mellan SLX och XTR samt stack och reach, kanske ännu inte kan allt om elmountainbikar.

Tekniken som driver elcyklar kom så snabbt att även de av oss som med ett snabbt ögonkast kan se hur mycket en cykel skulle kosta, vad den väger och hur delarna ska servas kan vara lite tveksamma vad gäller att bedöma en ny generation elektriska delar. Här är alfabetisk guide för e-MTB-termer.

Amperetimmar

Amperetimmar (Ah) är en måttenhet för batteriets kapacitet; ju fler amperetimmar som erbjuds, desto längre räcker varje laddningscykel. Elmountainbike-batterier av bra kvalitet erbjuder mellan 11 och 14 Ah.

Laddningscykel

Batteriets upp- och urladdning. Batteriets förväntade livslängd uttrycks vanligen i form av laddningscykler, så ett batteri med 1 000 laddningscykler ska hålla 1 000 laddningar. Det finns en viss kapacitetsminskning under denna tid, men 1 000 laddningscykler är vanligen tillräckligt för många års användning.

Navmotor

Beskriver alla typer av elcyklar där motorn sitter i ett nav, ofta i bakhjulet.

Litiumjonbatteri

Det finns många olika batterier för elmountainbikecyklar, men litiumjonbatterier (eller Li-ion) har vanligtvis bäst prestanda, med lätt vikt och lång livslängd. Litiumjonbatterier används i många laddningsbara enheter, inklusive mobiltelefoner och kameror.

Mittmotor

Kallas ibland vevlagermotor och sitter centralt på vevlagret, i stället för i navet. Detta börjar bli ett populärt val för elmountainbikar eftersom det ger en låg, centrerad viktfördelning, en intuitiv körkänsla och enkel hjulborttagning jämfört med navmotorer.

Läge A

Nivå motoriserat stöd som tillhandahålls av en pedalassisterad elmountainbike, som väljs av cyklisten med en omkopplare på styret och visas via en enhet som monteras på styret. SHIMANO STEPS E8000 erbjuder till exempel tre lägen: Eco, Trail och Boost.

Newtonmeter (Nm)

En måttenhet för vridmoment, som är en krafts förmåga att vrida ett objekt kring en axel (se Vridmoment).

Pedalassistans

Elcyklar med pedalassistans känner vridmomentet eller cyklistens kadens och svarar genom att öka uteffekten. De skiljer sig från elcyklar med gasregleringsspjäll, som fungerar mer som en moped och som inte kräver att cyklisten trampar. Elmountainbikar med pedalassistans har en naturlig körkänsla, klassas som cyklar enligt lag i de flesta länder och är den vanligaste typen av elmountainbikar som tillverkas av stora cykeltillverkare.

Effekt

Mäts i watt (W); detta är mängden arbete som elcykelsystemet producerar. Ju mer watt, desto starkare är systemet. En hästkraft är 750 W (se Watt).

Q-faktor

Enkelt uttryckt, avståndet mellan pedalerna mätt parallellt med vevlagret. På elcyklar och elmountainbikar med mittmotor har Q-faktorn tidigare varit bredare för att rymma motorer. Nu erbjuder system som SHIMANO STEPS samma Q-faktor som vanliga mountainbikar.

Räckvidd

Avståndet eller tiden ett batteri räcker under givna förhållanden. Räckvidd bestäms av batteriets kapacitet och påverkas av cykelns och förarens totala vikt, terrängen (kuperad, platt, nedförsbacke) och körläge. Räckvidd ändras utifrån dessa omständigheter och visas vanligen dynamiskt på en dator monterad på styret.

Stödförhållande

På elmountainbikar med pedalassistans är detta procentandelen av cyklistens trampande som tillhandahålls av motorn. Detta ändras vid olika lägen. Ett lågt läge kan till exempel stödja 70 % av en cyklists pedalkraft, medan ett högt läge kan stödja mer än 250 %. Batterierna håller längre vid lägre stödförhållanden.

Vridmoment

Mäts i Newtonmeter (Nm). Vridmoment är ett mått på kraften som tillämpas för att vrida ett objekt kring en axel. Vridmomentsspecifikationer för elmountainbikar (till exempel 70 Nm) avser den maximala kraften som kan appliceras på bakhjulet av motorn.

Spänning

Enkelt sagt hänvisar detta till det potentiella kraftflödet från batteriet till motorn, på samma sätt som vatten rinner genom en slang under tryck.

Gåhjälp

Ett lågt effektläge som hjälper till när man till exempel går med cykeln i trappor och runt snäva hörn.

Watt

En viktig måttenhet för att mäta effekten som ett system producerar och, tillsammans med spänning, bestämmer en elmountainbikes hastighet.

Wattimmar

En måttenhet på den totala batterikapaciteten som fås genom att multiplicera amperetimmar med spänningen (och avrundas sedan till närmaste 50-tal). Så ett batteri med en märkspänning på 36 V och 14 Ah sägs ha en kapacitet på 500 Wh (36 x 14 = 504).