This website uses cookies to improve your user experience.

Click "I agree" or any link to accept these cookies. To learn more about how we use cookies, you can read about them here.

menu
SV
Back to menu

Choose your language

Nyheter

Viktigt meddelande för användare av E-BIKE-batteriet BT-E8016

Det har bekräftats att det finns fall där cykeln inte kan startas när BT-E8016-batteriet har laddats helt. Om detta inträffar, sätt i laddaren i batteriet, bekräfta att LED tänds och dra sedan ur laddningspluggen. Detta gör det möjligt att starta cykeln. Du kan vara säker på att detta problem inte har några negativa effekter på säkerheten. Vi informerar dig så snart en permanent lösning blir tillgänglig.